KRAJ KAMPANJE! U PONOĆ POČINJE PREDIZBORNA TIŠINA

0
141

Danas, u ponoć počinje predizborna tišina, do kada stranke i koalicije, koje učestvuju na izborima 24. aprila, mogu da se bave predizbornim aktivnostima.
Predizborna tišina trajaće do zatvaranja biračkih mesta, u nedelju 24. aprila u 20 sati, a tokom ta tri dana učesnici u izbornoj kampanji ne mogu putem medija slati političke poruke i objavljivati svoje programe. U Opštini Bačka palanka moći će da se glasa na 43 mesta, dok samo u Bačkoj Palanci na 19 mesta. U našoj opštini ima 47997 ljudi koji imaju pravo glasa na izborima.
Lokalni izbori su vrsta izbornog procesa kojim se biraju predstavnički organi u jedinicama lokalne samouprave. Na predstojećim izborima na lokalnom nivou moći će da se glasa za 12 lista, koje smo u prethodnim danima predstavili. U Bačkoj Palanci građani imaju mogućnost da glasaju I zaokruže listu koja će u zavisnosti od broja manadata koje osvoje na izborima učetstvovati u Skupštni Opštini Bačka Palanka koja broj 41 odbornika.
Glasački listići za lokalne izbore će biti bele boje.
Tokom tog perioda zabranjeni su izborna propaganda preko sredstava javnog informisanja, održavanje javnih skupova i objavljivanje procena izbornih rezultata, slanje poruka biračima i postavljanje propagandnog materijala stranaka na udaljenosti manjoj od 50 metara od biračkog mesta.
Prema Rokovniku za vršenje izbornih radnji, utvrđivanje rezultata glasanja na biračkom mestu i dostavljanje izbornog materijala Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) predviđeno je najkasnije u ponedeljak, 25. aprila u 14 sati, dok je rok da RIK utvrdi rezultate glasanja i objavi ih u „Službenom glasniku“ najkasnije do 28. aprila u 20 sati.
Dodela mandata novim poslanicima je predviđena u roku od 10 dana od dana objavljivanja ukupnih rezultata izbora. Zakon kaže da je Skupština Srbije konstituisana potvrđivanjem mandata dve trećine poslanika, a da se na prvoj sednici, pored potvrđivanja mandata, još biraju predsednik i potpredsednici i da se imenuje generalni sekretar. Ustav predviđa da prvu sednicu zakazuje predsednik iz prethodnog saziva, tako da se održi najkasnije 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora. Nakon toga sledi proces formiranja Vlade, koju bira Narodna skupština na predlog kandidata za predsednika Vlade.
Vlada je izabrana većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika.
Najviši pravni akt zemlje predviđa raspuštanje Skupštine Srbije ako u roku od 90 dana od dana konstituisanja ne izabere Vladu.
Narodna skupština ima 250 poslanika, koji se biraju na četiri godine. Za predstojeće izbore biće štampano 6.771.497 glasačkih listića.
Glasački listići za parlamentarne izbore biće led sive boje, a kontrolni listić za proveru ispravnosti glasačke kutije prljavo roze.
Glasački listić sadrži redni broj koji se stavlja ispred naziva izborne liste, nazive izbornih lista prema redosledu utvrđenom na zbirnoj listi, sa ličnim imenom prvog kandidata sa liste i napomenu da se glasa samo za jednu izbornu listu, zaokruživanjem rednog broja ispred naziva te liste. Građani se izjašnjavaju tajnim glasanjem, a u toku održavanja izbora mogu glasati samo jedanput.
Rezultati glasanja na biračkim mestima u inostranstvu ne smeju se javno saopštavati niti isticati na biračkom mestu pre završetka glasanja u Srbiji.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here