Tovariševo, Obrovac: Iz cisterni vodu pije 6.000 ljudi

882

U skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima i Odlukom SO Bačka Palanka opštinsko Javno komunalno preduzeće „Komunalprojekt“ mora obavljati komunalnu delatnost na teritoriji cele opštine sa oko 55.000 stanovnika, odnosno u Bačkoj Palanci i svih 13 pripadajućih sela. Uprkos protivljenju pojedinih sela, odnosno mesnih zajednica koje su obavljale ovu delatnost, ovaj zakonom regulisan posao privodi se kraju, a „Komunalprojekt“ je 1. avgusta, odnosno 1. septembra ove godine preuzeo komunalnu delatnost i u Tovariševu i Obrovcu, pa je ostalo da se to uskoro uradi i u Čelarevu.
Prilikom preuzimanja komunalnih delatnosti „Komunalprojektu“ su dostavljene na uvid analize vode za piće koje su rađene u Institutu za javno zdravlje Vojvodine.- Analize pokazuju da je u oba sela povećana koncentracija arsena u vodi za piće – kaže v.d. direktor „Komunalprojekta“ Aleksandar Bogunović. – Utvrđena prekoračenja propisane granične vrednosti arsena predstavlja opasnost po zdravlje ljudi. U oba sela svojevremeno su izgrađena mini postrojenja za preradu vode, eko-česme, jedna u Tovariševu i tri u Obrovcu, ali one ne rade, pa je do saniranja stanja naše preduzeće obavezno da ova dva sela (oko 6.000 stanovnika) zdravom pijaćom vodom iz Bačke Palanke snabdeva cisternama.
Stručnjaci „Komunalprojekta“ prilikom obilaska komunalnih objekata u Tovariševu konstatovali su da mini postrojenje za preradu vode nije u funkciji, te da je u vrlo lošem stanju, da nije održavano duže vreme i da je potrebno uraditi detaljan sevis kako bi stanovništvo imalo pijaću vodu koja odgovara normama Prvilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Konstatovano je da je od 850 vodovodnih priključaka 15 neispravno, a ostali nisu baždareni. Od četiri bunara, dva su aktivna i u njima je neispravna voda. Mreža je dugačka 11.000 metara i građena je 1965. godine, a knjigovodstvena vrednost objekata nije poznata. konstatovano je i da dosadašnja učestalost uzimanja uzoraka za kontrolu vode za piće nije dovoljna, obzirom da je na snazi zabrana korišćenja vode iz vodovodne mreže zbog povećane koncentracije arsena.
Stanje vodosnabdevanja u Obrovcu još je katastrofalnije.
-Ovo selo se vodom snabdevalo iz tri aktivna duboka bunara, na kojima nisu baždareni vodomeri – dodaje Bogunović. – Višemesečni dug MZ za električnu energiju na bunarima, do preuzimanja, nije izmiren. Vodovodna mreža ima 1.000 aktivnih priključaka, a servisiranje i baždarenje vodomera nije rađeno, očitavalo se dva puta godišnje, a obračunavalo paušalno.
Od 2004. godine u Obrovcu je na snazi zabrana korišćenja vode iz vodovodne mreže rešenjem sanitarne inspekcije zbog povećane koncentracije arsena. Učestalost uzimanja uzoraka za kontrolu vode za piće nije dovoljna, a višemesečni dug MZ za ovu vrstu usluga Institutu za javno zdravlje Vojvodine nije izmiren. Kao alternativni vid snabdevanja svojevremeno su izgrađene tri eko-česme koje trenutno nisu u funkciji zbog obustave isporuke električne energije, odnosno neplaćenih računa. Dug za sedam meseci nije plaćen kao ni dug Pokrajinskom fondu za vode. Tehnička dokumentacija za eko-česme ne postoji, a izgrađen je samo jedan novi bunar koji nema arsena, pa će „Komunalprojekt“ u najkraćem vremenu završiti opremanje ovog izvorišta.
Naše preduzeće je preuzelo radnike iz ove dve seoske MZ koji su radili na ovim poslovima i sa njima su sklopljeni novi ugovori o radu. Međutim, moramo konstatovati da su u ova dva sela sistemi vodosnabdevanja u nezadovoljavajućem stanju, odnosno da je to posledica dosadašnjeg načina gazdovanja. „Komunalprojekt“ mora menjati svoje programe, a rebalansom buyeta izdovijili smo sredstva koja će se upotrebiti za reparaciju mini postrojenja u ova dva sela, a do tada voda za piće će se dopremati u cisternama.
Izvor: Dnevnik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here