Koliko su stari platani na Dunavu pored palanačke čarde?

0
4010

Svoju prvobitnu funkciju očuvanja obale od tokova reke i objekata od vremenskih nepogoda, platani pored palanačke čarde su vremenom zamenili i funkcijom prirodnih suncobrana. Sada se na njih sa pravom može gledati i kao na prirodne istorijske spomenike. U pokušaju da utvrdimo koliko su stvarno stari, odnosno kada su posađeni, pogledali smo i analizirali nekoliko fotografija.

13716098_1128766027165645_6430478193421545761_n

Slika 1

Na prvoj fotografiji palanačke čarde za vreme velike poplave iz 1926. godine se vidi da su i platani, a i drvored prema gradu bujni, pa se može zaključiti da su platani posađeni dosta ranije. Koliko ranije?

13645114_1128768333832081_4253551250607453498_n

Slika 2

Na osnovu druge fotografije, jedne od najstarijih (iako dobro sačuvane) iz ovog dela Bačke Palanke, za koju se ne zna tačna godina nastanka, vidi se parobrod i u pozadini palanačka čarda. Pouzdano se ipak zna da je ovaj parobrod saobraćao između Palanke i Iloka u periodu od 1878 i 1898. Na ovoj fotografiji se ne vide platani, tako da saznajemo da do 1898. godine nisu bili zasađeni.

13668968_1128768580498723_3788034166896184619_n

Slika 3

Na trećoj fotografiji palanačke čarde se vidi da su platani zasađeni ne mnogo pre samog fotografisanja. To pokazuje drvena zaštita od vetra oko samih stabala. Na žalost, ne zna se tačno vreme izrade ove fotografije, pa se na osnovu nje ne može zaključiti ni tačna godina sađenja platana. Ali se zna da je fotografija nastala pre I svetskog rata.

13620878_1128768703832044_2860781263797130425_n

Slika 4

Međutim, četvrta fotografija, na kojoj se ne vidi direktno palanačka čarda i platani ispred nje, nam može otkriti i odgovor na pitanje koliko godina su stari platani ispred čarde. Naime, za ovu fotografiju se pouzdano zna da je nastala 1911. godine i na njoj se vidi da je drvored do čarde upravo zaštićen na identičan način kao i platani na prethodnoj fotografiji. Tako, možemo zaključiti da su i platani posađeni ili 1911.godine ili eventualno godinu dana ranije -1910.godine.

Dakle, sa dosta pouzdanosti možemo reći da su stari više od 105 godina.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here