Najava 10. sednice SO Bačka Palanka

0
808

Sporna seoska računica

Devetom sednicom u aktuelnom sazivu odbornici Skupštine opštine Bačka Palanka polako privode kraju ovu godinu, a tokom decembra sigurno će biti održana i sednica.
Odbornici Skupštine opštine Bačka Palanka na kojoj će glavna tema biti budžet opštine za 2017. godinu. Ovoga puta predsednik Skupštine Mita Lačanski na dnevni red stavio je 23 tačke, među kojima su bili izveštaj o izvršenju budžeta za devet meseci i drugi ovogodišnji rebalans budžeta.

Konstatovano je da se budžet puni po planu, do kraja septembra u opštinsku kasu se slilo skoro milijardu dinara. Najveću pozornost javnosti, ali i najviše diskusija u Skupštini, izazvala je rasprava o finansijskim izveštajima za 2015. godinu nekoliko seoskih mesnih zajednica.

Opštinsko veće, a sada i Skupština, nisu dali saglasnost na finansijske izveštaje iz Karađorđeva, Mladenova, Obrovca, Tovariševa, Silbaša i Čelareva.

Mesnim zajednicama bili su lane odobreni odgovarajući planovi, u kojima su navedena samo odobrena budžetska sredstva dok se u finansijskim izveštajima vidi da se osim trošenja budžetskih sredstava pojavljuju i sopstveni prihodi, što je u suprotnosti sa članom 6. Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Radi se o prihodima koji su izvorni prihodi budžeta jedinice lokalne samouprave, a nikako ne mogu biti sopstveni prihodi indirektnog budžetskog korisnika, u ovom slučaju mesne zajednice, posebno naglašava Prpa u svom obaveštenju odbornicima.

Precizirano je da je MZ Čelarevo ostvarivala prihode od prodaje vode za piće, distribucije otpadne vode i naplate iznošenja smeća, a da je MZ Karađorđevo ostvarivala prihode od samodoprinosa. MZ Mladenovo, navodi se u obaveštenju, u 2015. godini ostvarivala je prihode od odnošenja smeća, takse za groblje i kapele, a MZ Obrovac takođe je ostvarivala prihode od komunalne delatnosti kao i MZ „Tovariševo“. MZ Silbaš nije dobila saglasnost na finansijski izveštaj jer nije imala izabran Savet Mesne zajednice, kao i odgovorno lice za potpisivanje dokumenata.

Imajući u vidu da Opština Bačka Palanka nema budžetskog inspektora Odeljenje za finasije i budžet na ovaj način obavestilo je članove Opštinskog veća i Skupštine radi daljeg postupanja u smislu upoznavanja nadležnih pokrajinskih i republičkih organa sa navedenim činjenicama kako bi isti preduzeli zakonom propisane radnje, zaključeno je u obaveštenju.

Posledice nepoštovanja odluke

Od pre skoro dva meseca JKP „Komunalprojekt“, kao opštinsko preduzeće obavlja komunalnu delatnost na teritoriji cele opštine, uključujući grad i svih 13 sela. Tokom 2015. godine nekoliko MZ se usprotivilo, kako su neki tada govorili, otimanju seoske komunalne infrastrukture. U pet sela održani su referendumi u kojima su se glasači većinom izjasnili da ne žele da opštinsko preduzeće obavlja komunalnu delatnost. Bilo je to ipak suprotno Zakonu iz 2011. godine kojim je propisano ko može da obavlja komunalnu delatnost, odnosno vodosnbdevanje, odvođenje otpadnih voda, ko će brinuti o grobljima, higijeni, zelenilu..

Izvor: Dnevnik

Ceo članak pročitajte ovde

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here