Nasilje u Bačkoj Palanci u porastu

1111

Šestoro dece izdvojeno iz porodica

Upozoravajuće podatke kada je reč o pojavi nasilja tokom ove godine u 14 naselja na teritoriji opštine Bačka Palanka, saopštila je direktorka opštinskog Centra za socijalni rad u Bačkoj Palanci Slađana Stupar – Do sada, a ovde se svi nadaju da su brojke konačne, u ovoj godini prijavljeno je 58 slučajeva nasilja. Od toga, 15 puta je u pitanju bilo vršnjačko nasilje, a preostala 43 slučaja registrovana su u okviru porodice.

U više od polovine primera porodičnog nasilja, odnosno u 22 slučaja reč je o zanemarivanju i uznemiravanju dece. Nakon prijavljivanja šestoro dece je izdvojeno iz porodice, a njihovi roditelji su lišeni roditeljskih prava. U ostalim slučajevima, saopštila je Slađana Stupar, porodice su u praćenju prema planu usluga, uz izrečenu meru korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava.

Partnersko nasilje je u stalnom porastu, naglašavaju u Centru za socijalni rad. U dosadašnjem delu godine bilo je 11 slučajeva partnerskog nasilja. Čak u deset slučajeva muškarac je bio nasilan prema ženi, a u jednom slučaju žena je bila nasilna prema muškarcu. Tri žrtve bile su smeštene u sigurnu kuću, a interesantno je da je u šest slučajeva muž bio nasilan prema supruzi. U ovakvim slučajevima deca su žrtve psihičkog nasilja i neretko fizičkog nasilja. U dva slučaja očuh je bio nasilan prema supruzi i njenoj deci.

Pročitajte kako da prepoznate i prijavite nasilje u porodici

Ove godine prijavljeno je i seksualno nasilje prema osobi sa invaliditetom, a radilo se i na zaštiti jedne maloletne osobe koja je žrtva trafikinga. Socijalni radnici kažu da se po prijavi nasilja postupa hitno i primenjuju se mere bezbednosti, izdvajanje žrtve i smeštaj u sigurnu kuću ili kod srodnika. Takođe, po nalogu tužilaštva i suda izdvaja se nasilnik iz porodice, primenjuju se mere zdravstvene zaštite, odnosno žrtve su upućuju na urgentni zdravstveni pregled.

Jedna od mera je i unapređenje egzistencijalnih uslova, kao što su pružanje materijalne pomoći, obezbeđenje hrane, kao i psihološka stabilizacija (stručna savetodavna i psihološka pomoć i podrška žrtvi). Na kraju primenjuje se mera porodično-pravne zaštite, odnosno pravna pomoć, korektivni nadzor, upozoravanje…


Neodložne intervencije

U Centru za socijalni rad od februara 2014. godine formiran je interventni tim za borbu protiv nasilja, a zadužen je za svaki slučaj prijavljenog nasilja. Centar je posebnim telefonskim brojem povezan sa policijom za slučajeve neodložne intervencije. Tada na lice mesta pored policije izlaze i predstavnici Centra za socijalni rad, procenjuju stepen rizika i sprovode intervenciju kako bi žrtva bila na bezbednom mestu, odnosno kako bi se smestila tamo gde je sigurno.

Telefon Centra je: 069 26 26 600, a telefon u policiji: 069 26 26 700.

Izvor: Dnevnik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here