Komunalprojekt: Ekstremne hladnoće smrzavaju instalacije!

0
999

Zbog niskih temperatura voda u vodovodnim cevima se smrzava, povećava zapreminu i prouzrokuje pucanje cevi. Na proleće, kada temperatura počne da raste, led se topi i neizbežno je da će voda iscureti kroz nastalu pukotinu.

U zavisnosti od veličine i mesta na kome se nalazi, može doći do umanjenog pritiska ili plavljenja prostorija, najčešće podrumskih. Ponekad kvar može da bude skriven, a da posledice ne budu vidljive. Na mestu pucanja cevi voda s vremenom ističe, a to značajno može da utiče i na račun potrošača. Zato je bitno da se na vreme obrati pažnja na mesta na kojima je povećan rizik od smrzavanja vode i pucanja cevi.


Javnom komunalno preduzeću „Komunalprojekt“ Bačka Palanka obaveštava građane, da usled veoma niskih temperatura postoji mogućnost oštećenja instalacija i pucanja vodomera.

Iz ovog preduzeća  pozivaju  građane da provere svoje instalacije, kao i da iste zaštite od smrzavanja. Neophodno je isključiti sve spoljašnje česme.

Preporuka:

Ako se objekti ne koriste i ne greju, potrebno je zatvoriti ventil ispred vodomera i ispustiti vodu iz instalacija kako ne bi došlo do pucanja vodomera i vodovodnih cevi. Vodomoreri će se zaštiti  tako što je potrebno  propisno zatvoriti šahte, isušiti ih  i eventualno izolovati vodomer u smislu prekrivanja termo – izolacionim materijalima.

Ukoliko se uoče  bilo kakva curenja na vodovodnom priključku potrebno je pozvati  dežurne dispečere Javnog komunalnog preduzeća „Komunalprojekt“ – putem telefona  021/ 751 – 953 ili kancelariju reklamacija  6042- 804  kako bi u najkraćem roku bili sanirani  kvarovi.

JKP „Komunalprojekt“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here