Komunalprojekt: Ostvarite popust 10 posto ili se prijavite na reprogram

0
1562
Nadzorni odbor JKP Komunalprojekt-a je na svojoj 73. sednici održanoj dana 10.05.2017.godine doneo Odluku gde će svi građani koji su dobili opomenu od JKP Komunalprojekt-a moći jednim dolaskom na šalter blagajne da reše svoj problem sa dugovanjem, a da pri tome ostvare popust od 10%.

„Obzirom da želimo da podstaknemo naše korisnike da izmire svoja dugovanja Nadzorni odbor JKP Komunalprojekt-a je doneo Odluku o popustu na glavnicu u iznosu od 10% na ime glavnice ukoliko izmirite dug u celosti. Ovakva vrsta popusta biće omogućena već od 25.05.2017. godine i to je još jedna od olakšica koju omogućuje JKP „Komunalprojekt“ svojim korisnicima“, kažu iz ovog preduzeća.

Sve što je potrebno jeste da dođete na blagajnu i uplatite ukupan iznos duga, gde će Vam na licu mesta biti odobren pomenuti popust i skinuta kamata.
Za one koji nisu u mogućnosti da dug izmire u celosti postoji mogućnost reprograma.
Naime, radi se o tome da svi dužnici mogu svoj dug da plate na više jednakih mesečnih rata, a najviše na 24 rate. Broj rata zavisi od visine duga, a Sporazum o izmirenju duga potpisuje se na blagajni. Dovoljno je da uplatite prvu ratu i priložite ličnu kartu. Kamata koja je vezana za ukupno dugovanje otpisuje se prilikom izmirenja glavnice duga, što znači u trenutku isplate poslednje rate reprograma gde je neophodno da uz mesečnu ratu redovno izmirujete i tekuće račune.
Reprogramom mogu biti obuhvaćena i dugovanja za koja se vode sudski postupci o prinudnoj naplati, gde će sudski postupak biti u stanju mirovanja dokle god se bude poštovao sporazum i obaveze se budu izmirivale na vreme.


„Želimo da napomenemo da se Odluka odnosi kako na fizička tako i na pravna lica i ovim putem pozivamo sve korisnike da se u što kraćem roku jave na blagajnu povodom potpisivanja reprograma. Reprogram mogu da potpišu i treća lica koja nisu nosilac duga ukoliko potpišu Ugovor o preuzimanju duga.
Takođe, dug za usluge pružene na groblju može da se plati na rate putem reprograma.
Ovim putem želimo da obavestimo sve korisnike, koji imaju dugovanja i koji su dobili opomenu pred isključenje, da što pre dođu na blagajnu radi izmirirenja duga kako bi izbegli isključenje“, ističu iz „Komunalprojekta“.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here