Istorija nastanka Paraga (VIDEO)

0
1109

Prvo naselje sa imenom Parage ili Velike Parage bilo je izgradjeno pola sata južnije od današnjeg sela. Za vreme turske vladavine zabeležene su u Bačkoj Nahiji prvi zapisi o Paragama, koji potiču još iz 1473. godine.


Zbog velikih podzemnih voda koje su 1793. godine porušile gotovo sve kuće u selu, Parožani su bili primorani da se presele na sever na uzvisinu Jarčev breg. Sve do 1904. Parage se zovu PARAGA, nekoliko sačuvanih geografskih karata s početka i kraja XVIII veka nas uveravaju da su Parage na tim kartama bile ubeležene pod imenom PARAGA.

Austrougarska karta iz 17. veka

Stare Parage, ili kako danas Parožani zovu Staro selo, bilo je četiri kilometra južno od današnjih Paraga i uvek je bilo naseljeno srpskim stanovništvom. Stare Parage su imale status opštine i imale su svoj pečat. Postojala je škola koja je otvorena 1740. godine, kao i crkva koja je bila sagrađena od drveta i blata. Izgradnja novog hrama u Paragama počela 1805. godine, a sadašnja škola podignuta je 1912. godine. 


Željeznicka pruga je izgrađena 1890. godine i spojila je Novi Sad i Sombor. Sport, koji je prvi stigao u Parage, jeste fudbal, koji je i danas ostao najviše popularan.

Počeci prvog fudbalskog života počinju još u 1932. godine, a prvi fudbalski klub se zvao RASING, osnovan početkom 1940.

Posle sloma Prvog srpskog ustanka 1812. godine, prema kazivanju istoričara, u Paragama boravio je jedan period i poznati srpski guslar Flip Visnjić.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here