Mladi informatičari programiraju robote u OŠ „15. oktobar“ (VIDEO)

0
1377

Nedavno je tim informatičke sekcije OŠ „15. oktobar“ koju vodi profesor informatike Patrik Malina, učestvovao u KODigranju, akciji koja ima za cilj da sve osnovne škole u Srbiji dobiju dovoljan broj nastavnih alata – mBot robota, uz pomoć kojih će deca moći da uče da programiraju. Razumevanje bazičnog programiranja, osim što je deo opismenjavanja za 21. vek, uči decu logičkom razmišljanju, podstiče njihovu kreativnost i što je najvažnije – izgrađuje njihovo samopouzdanje.

Fond B92 zajedno sa svojim glavnim partnerom, Institutom za inovativnost mladih (IRIM), planira da u okviru akcije Bitka za znanje svaka od 1.250 škola u Srbiji dobije makar 5 robota koje će deca uzrasta od petog do osmog razreda moći da programiraju.

O učešću OŠ „15. oktobar“ na ovom događaju popričali smo sa profesorom Patrikom Malinom.

Koji su kriterijumi potrebni za učešće u takmičarskoj ligi KODigranje?

Bio je raspisan konkurs na koji smo se prijavili. Škole su rangirane na osnovu informatičke opreme koju škola ima i na osnovu postignutih uspeha iz oblasti informatike. Profesori škola koje su ušle u takmičarsku ligu imali su obuku u Novom Sadu. Nakon toga naša škola je u okviru ove akcije dobila pet mBot robota.

 

Kako su tekle pripreme?

Učenici se pripremaju na časovima informatike. Oni koji imaju veće interesovanje iz ove oblasti i koji učestvuju na raznim takmičenjima i postižu zavidne rezultate, dodatno vežbaju u okviru informatičke sekcije. Sve škole koje su dobile mBotove, mogle su da učestvuju u online kolu KODigranja. Online kolo se svodilo na to da se dobijeni zadatak isprogramira na računaru, usnimi u robota i njegovo ponašanje na „stazi“, tj. rešenje zadatka snimi i pošalje organizatoru. Online kolo smo realizovali zajedno sa OŠ „Jan Kolar“ iz Selenče u našoj školi i obe naše škole su se plasirale dalje.

Kog uzrasta su učenici koji su prošli prvi krug takmičenja?

Tim koji se plasirao u drugi krug čine četiri učenika, po jedan iz šestog i sedmog razreda i dva ušenika osmog razreda. Oni su krajem maja učestvovali u takmičarskoj ligi KODigranje koja je za devet škola Južnobačkog okruga koje su uspešno odradile prvi deo takmičenja, održana u OŠ „Petefi Šandor“ u Novom Sadu. Naša škola, je na osnovu bodova, osvojila treće mesto. Međutim nakon sabiranja bodova iz prvog i drugog dela takmičenja osvojili smo 1625 od mogućih 1920 bodova, što je za prvi put više nego odlično.

Kakvi su vaši utisci o ovom takmičenju i da li ste zadovoljni plasmanom vaših učenika?  

S obzirom da je ove godine prvi put održan ovakav vid takmičenja, sve nedoumice koje su se desile mogu biti opravdane. Ipak cilj ove akcije, pored učenja i druženja, je da se deca zabavljaju i da im se, na njima zanimljiv način, približi programiranje i logičko mišljenje. Što se tiče plasmana, uvek može bolje, ali ja sam veoma zadovoljan. Sledeće godine ćemo biti još bolji.


Mladí informatici programujú robotov na ZŠ 15. októbra

Nedávno sa tím sekcie z informatiky ZŠ 15. októbra, pod vedením profesora Patrika Malinu, zúčasnil v súťaži KODigranje, ktorej cieľom je, aby všetky základné školy v Srbsku dostali dostatočný počet učebných nástrojov – mBot robotov , pomocou ktorých sa žiaci môžu naučiť programovať. Pochopenie základov programovania, okrem toho, že je súčasťou gramotnosti 21. storočia, učí deti logickému mysleniu, povzbudzuje ich kreativitu a čo je najdôležitejšie – pozitívne vplýva na ich sebavedomie. Fond B92, spolu so svojim hlavný partnerom, Inštitútom pre inovácie mladých (IRIM), plánuje, v rámci akcie Bitka za znanje, aby každa z 1250 škôl v Srbsku dostala aspoň 5 robotov, ktoré žiaci od piateho po ôsmy ročník môžu programovať.

O účasti ZŠ 15. októbra na tejto súťaži rozprávali sme sa s profesorom informatiky Patrikom Malinom.

Aké kritériá boli požadované pre účasť v tejto súťaži?

Zaslali sme prihlášku na zverejnený konkurz. Školy boli zoradené na základe informatického vybavenia a dosiahnutých výsledkov na rôznych súťažiach z oblasti informatiky. Profesory škôl, ktoré vstúpili do tejto súťaže mali výcvik v Novom Sade. Neskôr naša škola, v rámci akcie, dostala päť mBot robotov.

Ako prebiehali prípravy?

Žiaci sa pripravujú na hodinách informatiky. Tí, ktorý majú väčší záujem v tejto oblasti a ktorý sa zúčastňujú na rôzných súťažiach, na ktorých dosahujú pozoruhodné výsledky, majú aj dodatkové hodiny. Všetky školy, ktoré dostali mBot – y, mohli sa zúčasniť v online časti súťaže. Do tejto časti patrilo to, že sa úloha, ktorú sme dostali mala vyprogramovať na počítači a nahrať do robotu a jeho správanie na „dráhe“, tj. riešenie úlohy nahrať a zaslať organizátorom. Úlohu sme realizovali na našej škole, spolu so ZŠ Jána Kolára zo Selenče a obe naše školy postúpili ďalej.

Akého veku sú žiaci, ktorý sa zúčastnili v prvom kruhu súťaže?

V tíme, ktorý postúpil ďalej boli štyria žiaci, po jednom zo šiesteho a siedmeho a dvaja z ôsmeho ročníka. Títo žiaci sa koncom mája zúčastnili v lige KODigranje, ktorá bola usporiadaná na ZŠ Petefi Šandor v Novom Sade. Tu sa zúčastnilo deväť škôl juhobáčského okresu, ktoré boli úspešné v prvej časti súťaže. Na základe bodov, naša škola obsadila tretie miesto. Po sčítaní bodov z prvej a druhej časti, získali sme 1625 z možných 1920 bodov, to sú výborné výsledky.

Aké sú vaše dojmy? Ste spokojný s umiestnením svojich žiakov?

Vzhľadom na to, že sa v tomto roku prvýkrát uskutočnil takýto druh súťaže, všetky pochybnosti, ktoré sa vyskytli sú ospravedlnené. Predsa len cieľom tejto súťaže, okrem získavania nových vedomostí a kamarátenia je, aby sa deti pobavili a aby sa im na, pre nich zaujímavý spôsob, priblížilo programovanie a logické myslenie. Čo sa týka umiestnenia, vždy môže byť lepšie, ale ja som veľmi spokojný. Dúfam, že na budúci rok budeme ešte lepší.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here