Tehnička škola “9. maj” – Bačka Palanka

0
1503

Adresa: Kralja Petra Prvog 2, Bačka Palanka
Telefon: 021/6041-472
Website: www.9maj.rs
Email: info@9maj.rs

Tehnička škola “9. maj” iz Bačke Palanke, nastala je spajanjem dve škole: Tehničke mašinske škole i Škole učenika u privredi ”Svetozar Marković”, 1961. godine. Današnji naziv dobila je 1994. godine.

 

Neke od klasičnih učionica opremljene su video-bimom, projektorima, televizorima, grafoskopima. Učenicima su na raspolaganju i kabineti za informatiku opremljeni najsavremenijom računarskom opremom. Škola poseduje i više laboratorija za elektrotehničku i mašinsku struku, kao i 4 laboratorije za elektroniku. Školska biblioteka, ujedno i čitaonica, raspolaže sa 14 500 knjiga.

Učenici se odlučuju za jedan od smerova iz 2 područja rada: mašinstvo i obrada metala i elektrotehnika.

SMEROVI – Tehnička škola „9.maj“ – Bačka Palanka

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

  • Mašinski tehničar kompjutersko konstruisanje (4 godine)
  • Tehničar za kompjutersko upravljanje (4 godine)
  • Automehaničar (3 godine)
  • Mašinbravar (3 godine)

Područje rada: Elektrotehnika

  • Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled (4 godine)
  • Administrator računarskih mreža (4 godine)
  • Elektrotehničar procesnog upravljanja (4 godine)

BODOVI ZA UPIS 2017/2018 – Tehnička škola „9. maj“ – Bačka Palanka

 

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 30
 Tehničar za kompjutersko upravljanje 30
 Automehaničar 15
 Mašinbravar 15
Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled 24
Elektrotehničar procesnog upravljanja 30
 Administrator računarskih mreža 30

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here