Istorija za najmlađe preko leta – 4 istorijske radionice

0
956

BAČKA PALANKA: Tokom leta će u organizacji Kulturnog centra Bačka Palanka za decu uzrasta od 6 do 14 godina biti organizovane Istorijske radionice. Na ovaj kreativan način učenici-polaznici će moći da se upoznaju sa osnovama istorije kao nauke i steknu nova saznanja vezana za istoriju Bačke Palanke.

Svi zainteresovani mogu da dođu u utorak 18. Jula u 11.00 časova u Svečanu salu Muzeja grada gde će se održati kratak sastanak i dogovor o istorijskim radionicama i mogu se prijaviti tada ili na telefon 064/8822 159.


1. Iz života Karla Mezeija (19-21 jul)

Predavači: dipl. istoričar Dragana Petrić i MA istorije Nikola Milivojević

Plan radionice: Kratko predavanje o životu i delatnosti Karla Mezeija.

 

Nakon predavanja učenici uz pomoć predavača pristupiće izradi likovnih radova na osnovu pojedinih segmenata ili celokupne životne delatnosti Karla Mezeija. Radovi sa radionice biće izloženi u prostorijama Kulturnog centra.

Vremensko trajanje radionice: jedan ili dva školska časa dnevno

Uzrasna grupa: od 7 do 14 godina

Mesto održavanja: Kulturni centar Bačka Palanka, Galerija N.B. „Veljko Petrović“


2. Mali istoričar (24-26 jul)

Predavač: MA Nikola Milivojević

Plan radionice: Kratko predavanje o istoriji kao nauci, njenim ciljevima i razvoju i osnovnim postulatima istorijskog istraživanja. Učenici će biti podučeni osnovama hronologije putem izrade vremenskih linija i hronoloških tablica; iznošenje zaključaka na osnovu korišćenja različitih tipova izvora, analizi izvora i izradom intervjua.

Vremensko trajanje radionice: jedan do dva školska časa dnevno.

Uzrasna grupa: od 7 do 14 godina

Mesto održavanja: Kulturni centar Bačka Palanka


3. Bačkopalanačka železnica i rečni saobraćaj (27-28 jul)

Predavač: MA Nikola Milivojević

Plan radionice: Kratko predavanje o razvoju železničkog i rečnog saobraćaja i doprinosa koji je njegovom razvoju dao Karl Mezei. Nakon predavanja predviđena je izrada lokomotiva i vagona kao brodova od kartona i papira.

 

 

Vremensko trajanje radionice: jedan do dva školska časa dnevno

Uzrasna grupa: od 6 do 12 godina

Mesto održavanja: Kulturni centar Bačka Palanka.


4. Napravi svoju razglednicu (15-16 avgust)

Predavači: MA Nikola Milivojević i dipl. istoričar Dragana Petrić

Plan radionice: Predavači će najpre upoznati učenike sa izgledom razglednice, namenom njenih pojedinih delova kao i različitim rešenjima prednje strane i poleđine razglednice. Učenicima se predočava značenje simbola na poštanskim markama kao i namena poštanske marke. Nakon upoznavanja učenici zajedno sa predavačima pristupaju izradi razglednica.

Vremensko trajanje radionice: jedan školski čas dnevno

Uzrasna grupa: od 8 do 14 godina

Mesto održavanja: Kulturni centar Bačka Palanka

Od 17. jula u Gradskoj galeriji će moći da se pogleda izložba.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here