Pivnički vatrogasci u Slovačkoj / Pivnickí hasiči na Slovensku

0
772

Pivnički vatrogasci u Slovačkoj

Predstavnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pivnice poslednji vikend u junu bili su gosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podbrač iz Dolnej Dolini u Slovačkoj. Rad ovog Dobrovoljnog vatrogasnog društva zainteresovao je Pivničane, pa su putem društvene mreže Facebook stupili u kontakt sa njihovim predsednikom Janom Rihtom i na taj način uspostavili saradnju. Već su dogovorili narednu posetu, u maju sledeće godine ugostiće ih u Srbiji. Tokom ove posete, učestvovali su i u Vatrogasnom takmičenju Dobrovoljnih vatrogasnih društava u Senici. Predsednika pivničkog vatrogasnog društva Jaroslava Vlčeka i komandira Jozefa Papa ugostio je i gradonačelnik grada Senica Branislav Grim i zajedno su otvorili ovo takmičenje.

Jozef Pap

Jozef Pap je inženjer protivpožarne zaštite i komandir pivničkog vatrogasnog društva. Izrazio je zadovoljstvo ovom posetom i pohvalio je kako su ih kolege u Slovačkoj ugostili. Kada su stigli u Slovačku, a pre nego što su otišli na takmičenje u Senici, Pivničani su najpre vežbali sa vatrogascima u Dolnoj Dolini. Domaćini su im pokazali svoju vatrogasnu tehniku i upoznali ih sa akcijama u kojima učestvuju. Obišli su ostatke tvrđave Branč, kao i humke na Bradlu gde je sahranjen Milan Rastislav Štefanik. U subotu ih je u obilazak pozvala jedinica profesionalnih vatrogasaca u Senici.

Za vreme studija, Jozef je tokom jednog semestra imao praksu u Vatrogasnom spasilačkom društvu u Novom Sadu, tako da je mogao da proceni da grad Senica sa 20 hiljada stanovnika ima bolju tehničku opremu za vatrogasce, nego Novi Sad sa 340 hiljada stanovnika.

Uporedio je i način finansiranja vatrogasnih društava. U Slovačkoj vatrogasna društva finansiraju država, opština i sponzori, što kod nas nije slučaj. Kako kaže Jozef, osim Opštine Bačka Palanka, pivničko društvo najvećim delom finansira selo. Svake godine, nakon završetka žetve, pa do jeseni, članovi društva obilaze sva domaćinstva u Pivnicama i skupljaju dobrovoljni prilog. Ovakva pomoć za vatrogasno društvo mnogo znači. Prikupljanje priloga počelo je pre desetak dana i Jozef kaže da Pivničani imaju razvijenu kolektivnu svest o ovoj značajnoj oblasti i spremni su da pomognu. Značajan izvor finansija društvo ima od iznajmljivanja svoje sale povodom raznih proslava.

Ove godine vatrogasci su u selu imali već 9 intervencija, nažalost u aprilu jedna je imala tragične posledice. Kada su se vraćali sa ovog putovanja u Pivnicama je došlo do požara, gorela jedna šupa. Iako su bili u romingu, osam članova koji su putovali za čas su javili ostalim članovima i 16 ih je bilo na intervenciji. Uspešno su spasili sve ostale objekte osim šupe. Od početka žetve bili su u pripravnosti i dežurali su sa dva kamiona svakog dana od 9 do 21h. Srećom nije bilo požara.

Jozef kaže da imaju dobru saradnju sa svim vatrogasnim društvima u opštini Bačka Palanka i da su članovi Opštinskog vatrogasnog saveza. Kada imaju veće intervencije, najčešće im dolaze u pomoć iz Despotova i Silbaša, a i oni pomažu njima kada je potrebno. Dobrovoljno vatrogasno društvo sada ima oko 35 aktivnih članova, a sa decom broje oko 60 članova.


Pivnickí hasiči na Slovensku

Predstavitelia Dobrovoľného hasičského spolku Pivnica v dňoch 24. a 25. júna boli hosťami Dobrovoľného hasičského zboru Podbrač z Dolnej Doliny na Slovensku. Práca tohto zboru zaujala Pivničanov a prostrednícvom siete Facebook sa spojili s ich predsedom Jánom Richtom a nadviazali spoluprácu. V máji na budúci rok očakávajú ich návštevu v Srbsku. Počas tejto návštevy sa zúčastnili aj Hasičskej súťaže dobrovoľných hasičských zborov v Senici. Predsedu pivnického spolku Jaroslava Vlčeka a veliteľa Jozefa Papa privítal primátor mesta Senica Branislav Grimm.

Jozef Pap je inžinier požiarníckej ochrany a veliteľ v pivnickom spolku. Vyjadril spokojnosť s touto navštevou a pochválil, ako ich kolegovia na Slovensku uhostili. Po príchode na Slovensko, pred odchodom do Senice, Pivničania najprv cvičili s hasičmi v Dolnej Doline. Hostitelia im ukázali aj ich hasičskú techniku a zoznámili ich s akciami, na ktorých majú účasť. Mali obchôdzku zrúcaniny hradu Branč, ako aj Mohyly, kde je pochovaný Milan Rastislav Štefánik. V sobotu ich na obchôdzku zavolala aj profesionálna jednotka hasičov v Senici. Počas štúdia Jozef jeden semester praxoval v hasičskom zbore v Novom Sade, takže mohol zhodnotiť, že mesto Senica, s 20-tisícami obyvateľov, má lepšie technické vybavenie pre hasičov ako Nový Sad s 340-tisícami obyvateľov.

Porovnal aj finansovanie hasičských spolkov. Na Slovensku spolky finansuje štát, obec a sponzori, čo u nás nie je prípad. Podľa slov Jozefa okrem Obce Báčaka Palanka pivnický spolok vo veľkej miere financuje dedina. Každoročne po skončení žatvy až do jesene členovia spolku idú do každého domu V Pivnici a zbierajú dobrovoľný príspevok. Takáto pomoc pre spolok veľa znamená. Zbierka trvá už tyždeň a Jozef hovorí, že Pivničania majú vštepené kolektívne povedomie o tejto významnej oblasti. Významným prameňom financovania je aj prenajímanie spolkovej siene na rôzne oslavy.

Tohto roku mali už 9 intervencií, bohužiaľ v apríli jedna z ních mala aj tragický následok. V Pivnici horela jedna šopa aj v čase ked´sa vracali zo spomínanej návštevy zo Slovenska. Hoci boli v roamingu, ôsmi členovia, ktorý cestovali, o chvíľku rozhlásili informáciu ostatným členom spolku a 16 boli na intervencii. Uspešne boli zachránené všetky vedľajšie objekty, nie aj šopa. Od začiatku žatvy v spolku boli v pohotovosti každý deň od deviatej ráno do deviatej večer s dvomy kamionmi. Naštastie nemali oheň. Jozef nám hovorí, že spolok má dobrú spoluprácu so všetkými hasičskými spolkami v Obci Báčska Palanka a sú členmi Obecného hasičského zväzu. Najčstejšie im na výpomoc prídu z Despotova a Silbaša, ked´ majú väčšie intervencie, ale aj Pivničania im pomáhajú. V súčasnosti spolok ma asi 35 aktívnych členov a spolu s deťmi počitajú okolo 60.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here