Povoljni krediti za razvoj poljoprivrede – RFAP Vojvodine

1151

NOVI SAD: Osam kreditnih linija namenjenih razvoju privrede, poljoprivrede i lokalnih samouprava i dalje su otvorene u Razvojnom fondu Autonomne pokrajine Vojvodine (RFAPV).

Kamatne stope iznose 1% ili 2% za korisnike kredita koji dolaze sa teritorije opština koje spadaju u treću i četvrtu grupu razvijenosti, dok su kamate 2% ili 3% za korisnike koji poslovanje obavaljaju u opštinama iz prve i druge kategorije razvijenosti.

Konkursi Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine stalno su otvoreni, a poljoprivrednici mogu da se prijave za tri kredita.

Veliko interesovanje poljoprivrednika

Poljoprivredi su namenjena tri kredita, a Miloš Jovanović iz kabineta direktora RFAPV kaže da je interesovanje veliko:

„Imamo otvorena dva konkursa za dugoročno finansiranje i jedan za kratkoročno. To su konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu, zatim konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi. Sredstava na raspolaganju ima sasvim dovoljno, a konkursne linije su stalno otvorene“.

Konkurs za dugoročne kredite

Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu namenjen je nabavci:

  • poljoprivredne mehanizacije,
  • opreme za poljoprivrednu proizvodnju,
  • kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu,
  • matičnog jata,
  • pčelinjih društava i košnica sa pratećom opremom,
  • višegodišnjih zasada voća, vinove loze,
  • mreža sa naslonom,
  • sistema za navodnjavanje.

Tu takođe spada i nabavka opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu proizvoda, zatim kupovina, izgradnja, adaptacija i opremanje skladišnih kapaciteta – silosa, podnih skladišta i hladnjača i kupovina, izgradnja i adaptacija građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju.

Period mirovanja kredita, odnosno grejs period može biti od 12 do 24 meseca, dok period otplate može biti do pet godina.

Kada je konkurs za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u pitanju, grejs period iznosi 12 meseci, dok je period otplate šest godina.

Kreditiranje pravnih lica i preduzetnika

Dva konkursa namenjena su za dugoročno finansiranje – za investiciona ulaganja i trajna obrtna sredstva i jedan za kratkoročno finansiranje obrtnih sredstava.

Za dugoročne kredite obezbeđene su izuzetno niske kamatne stope i povoljan perioda mirovanja otplate, odnosno grejs period. U ovom slučaju grejs period može trajati 24 meseca, dok ukupan period otplate može trajati do sedam godina.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here