Zatvorena agencija i dalje šalje radnike u Slovačku

Agencija iz Novog Sada se preselila na drugu adresu i nastavlja da posreduje u zapošljavanju.

880

Tržišna inspekcija Ministarstva trgovine još početkom novembra prošle godine utvrdila je da tada tek osnovan novosadski ogranak slovačke agencije Maks ne ispunjava propisane uslove za upućivanje radnika na rad u inostranstvo.

„Tada je doneto rešenje da joj se zabranjuje rad i da dok ne ispravi nepravilnosti, ne može da se bavi delatnošću posredovanja u zapošljavanju. Takođe, agenciji je zabranjeno i oglašavanje i naloženo da uklone sve reklamne poruke kojima se pozivaju radnici na rad u Slovačku“, rečeno u tom ministarstvu.

Bez obzira na to, slovačka centrala te agencije nastavila je da šalje radnike. Naime, sudeći prema zapisima i oglasima sa interneta, ona je otvorila druge ogranke po Srbiji, u Pirotu, Kraljevu, ali i u nekim manjim gradovima iz okruženja. Drugih kontrola tržišne inspekcije nije bilo, a Ministarstvo za rad tvrdi da nema nadležnost da proverava rad agencija koje nisu registrovane za posredovanje.

U odgovoru objašnjavaju da su nadležni „samo kada su u pitanju poslodavci koji imaju dozvolu za pružanje agencijskih usluga za posredovanje i zapošljavanje u zemlji i inostranstvu, koju izdaje Sektor za rad i zapošljavanje ovog ministarstva, kao i u slučaju kada poslodavac upućuje svoje zaposlene, sa kojima ima zaključene ugovore o radu, na privremeni rad u inostranstvo“.

Dodaje se i da se spisak agencija koje imaju dozvolu za posredovanje nalazi na internet stranici tog ministarstva.

Agencija koja je poslovala u okviru slovačke centrale Maksa nastavila je iz improvizovanih ispostava da kontinuirano šalje grupe građana iz Srbije u Slovačku, uglavnom u južnokorejske fabrike otvorene u toj zemlji.

Problem je iskrsao kada je prošle nedelje slovačka policija uhapsila više radnika za koje je utvrđeno da imaju neispravne ugovore o radu i neregulisan boravak, a među njima je bilo i 20-ak građana Srbije. Neki od privedenih su deportovani jer nisu imali ni pasoš, a većini je izrečena administratvina mera da u narednih godinu dana ne mogu da putuju u Evropsku uniju i dat im je rok od nedelju dana da napuste Slovačku, Međutim, kako istovetne ugovore ima većina radnika koji su preko agencije Maks došli na rad, praktično su svi bili u iščekivanju da li će od poslodavca uspeti da dobiju zaradu kako bi mogli da se vrate kući.

Od veće pomoći nije bilo ni osoblje ambasade Srbije u toj zemlji, jer je radnicima koji su tražili pomoć jednostavno rečeno da „nisu upućeni u taj slučaj“.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here