Pouzdani osećaj – dodir / Spoľahlivý pocit – dotyk

0
1042

Pouzdani osećaj – dodir

Sam naziv izložbe „Pouzdani osećaj – dodir“ govori o dodiru kojim se može „osetiti“ umetnost. Pored vizualne procene, dodirom možemo pouzdano odrediti i kvalitet. Opipati mekoću krzna, toplinu kože, snagu metala, kvalitet papira… Vlasnica galerije u Novom Sadu Vesna Latinović i likovni kritičar Sava Stepanov, poseban naglasak pri odabiru radova ove izložbe stavili su na reciklažnu komponentu ovih umetničkih dela. Od šest slikara iz Srbije čiji je rad predstavljen na prestižnim Art Marketu u Budimpešti bio je i Zvonimir Pudelka iz Pivnica. Stvaralaštvo ovog umetnika oscilira od figuralnog predstavljanja do
apstraktnog prikaza.

Deo radova svih šest umetnika predstavljenih u Budimpešti prikazan je u petak 27. oktobra posetiocima galerije Bel Art u Novom Sadu.

Nedelju dana ranije ova izložba bila je veoma zapažena i pozitivno ocenjena u Budimpešti. Na njoj su predstavljeni umetnici: Mira Brtka, Korina Gubik, Andrea Ivanović Jakšić, Zvonimir Pudelka, Zvonimir Santrač i Bosiljka Zirojević Lečić.

Izložba je privukla izuzetnu pažnju publike i medija posebno zbog činjenice da su izloženi radovi izrađeni od neslikarskih materijala: papir mašea, kartona, kombinacije slikanog platna i terakotnih površina, kože, krzna, plastičnih granulata i metalnih opiljaka koji su svojom uzbudljivom materijalnom strukturom pozivali posmatrače na taktilni doživljaj.

Sajmovi umetnosti u svetu poslednjih godina doživljavaju ekspanziju i postaju dinamična mesta susretanja i akvizicije umetničkih radova za privatne i muzejske kolekcije. Art Market Budapest 2017 trajao je od 10. do 16. oktobra, okupio je 42 galerije iz 14 zemalja, a posetilo ga je preko 20.000 posetilaca. Galerija Bel Art iz Novog Sada bila je jedina galerija iz Srbije koja je učestvovala na ovom sajmu umetnosti koji zauzima sve značajnije mesto na umetničkoj mapi regiona.

Izložbu u Novom Sadu zainteresovani mogu pogledati do 04. novembra.


Spoľahlivý pocit – dotyk

Samotný názov výstavy Spoľahlivý pocit – dotyk hovorí o dotyku, ktorý dokáže ďalším zmyslom „pocítiť“ umenie. Okrem vizuálneho zhodnotenia, hmatom tiež môžeme spoľahlivo určiť kvalitu. Ohmatať mäkkosť kožušiny, teplo kože, silu kovu, akosť papiera… Osobitný dôraz pri výbere diel pre túto výstavu majiteľka galérie z Nového Sadu Vesna Latinovićová a výtvarný kritik Sava Stepanov kládli aj na recyklačnú zložku umeleckých diel. Zo šiestich maliarov zo Srbska, ktorých tvorbu predstavili na prestížnom veľtrhu Art Market Budapešť 2017, bol aj Zvonimir Pudelka z Pivnice. Tvorba tohto umelca osciluje od figurálneho znázornenia až po abstraktné zobrazenie.

Ukážku z tvorby všetkých šiestich umelcov zastúpených na budapeštianskej výstave v piatok 27. októbra ponúkli aj návštevníkom galérie Bel Art v Novom Sade.

Pred týždňom táto výstava bola nanajvýš pozitívne ocenená a povšimnutá v Budapešti. Na nej sú predstavení umelci: Mira Brtka, Korina Gubik, Andrea Ivanović Jakšić, Zvonimir Pudelka, Zvonimir Santrač a Bosiljka Zirojević Lečić.

Výstava prilákala pozornosť verejnosti a médií najmä kvôli tomu, že vystavené diela boli vyrobené z nemaliarskych materialov: papier maše (pair maché), lepenky, kombinácií maľovaného plátna a terakotových plôch, kože, kožušiny, plastových granulátov a kovových triesok, ktorí svojou vzrušujúcou materiálnou štruktúrou pozorovateľov vábili na dotyk.

Umelecké výstavy vo svete zažívajú v posledných rokoch ekspanziu a stávajú sa dynamickými miestami pre stretávanie a získavanie umeleckých diel pre súkromné a múzejné zbierky. Výtvarný trh Art Market Budapešť 2017 trval od 10. do 16. októbra, zoskupil 42 galérií zo 14 krajín a navštívilo ho viac ako 20.000 návštevníkov. Galéria Bel Art Z Nového Sadu bola jedinou galériou zo Srbska, ktorá sa zúčastnila tohto veľtrhu umenia, ktorý zaujíma čoraz dôležitejšie miesto na umeleckej mape regiónu.

Záujemci si výstavu v Novom Sade môžu pozrieť do 04. novembra.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here