Veliki posao pred Opštinom

Pred članovima veća iznet je predlog za postavljanje novih i uklanjanje ruiniranih kioska.

1
1014

Na zasedanju Opštinskog veća se pred članovima ovog tela našao i predlog elaborata o lokacijama za privremeno postavljanje manjih montažnih objekata (kiosci i barake) na javnim površinama u gradu Bačka Palanka.


BAČKA PALANKA: U pitanju je veliki posao koji se nalazi pred Odeljenjem za privredu Opštinske uprave, a i Opštinom u celini. Predlog elaborata je usklađen sa Odlukom o privremenom postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama.

U skladu sa tom odlukom je Odeljenje za privredu izradilo predlog elaborata izlaskom na teren i utvrđivanjem činjeničnog stanja, pa je predložilo da se u gradu Bačka Palanka predvidi mesto za postavljanje 61. manjeg montažnog objekta ili uređaja na 32 lokacije. Osnovni smisao donošenja elaborata je da se svim postojećim kioscima i barakama koji ne narušavaju izgled Bačke Palanke u smislu oštećenosti, ruiniranosti ili smetnji u saobraćaju omogućava da budu sastavni deo ovog elaborata, odnosno da ti privredni subjekti ili preduzetnici mogu da nastave sa vršenjem svoje delatnosti po nalogu komunalne inspekcije. Tu će se ići i na varijantu da se preduzetniku ostavi rok od 30 dana da ga sam ukloni, a ako to ne učini onda će se uklanjanje izvršiti o trošku vlasnika tog objekta“, kaže rukovodilac Odeljenja za privredu Zoran Baćina.

Zoran Baćina

Ovo je samo prva faza u sprovođenju odluke kojom treba da se uredi ova oblast, a koja je do sada bila poprilično nedefinisana, a sada je utvrđeno da je prihod od javnih površina zapravo prihod Opštini Bačka Palanka.

„Odlukom o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama se utvrđuju nadležnosti prema kojim će rešenje o zauzeću javne površine donositi Odeljenje za privredu, a naplatu će vršiti loklana poreska administracija. Našom odlukom je dat i rok od 60 dana za zaključivanje ugovora, odnosno rešenja o odobrenju za postavljanje manjih montažnih objekata. Svi korisnici manjih montažnih objekata, ne obavezno vlasnici, su u obavezi da po objavljivanju ovog elaborata u Službenom listu Opštine Bačka Palanka dođu u Opštinsku upravu i potpišu ugovor o privremenom zauzeću javne površine sa službom predsednika Opštine. Posle zaključivanja ugovora, korisnici manjih montažnih objekata su u obavezi da plaćaju lokalnu
komunalnu taksu“, ističe rukovodilac Odeljenja za privredu.

Baćina je najavio da će se u najskorije vreme izraditi i elaborat za postavljanje manjih montažnih objekata u seoskim mesnim zajednicama i da će se to naći pred članovima Opštinskog veća, a potom i pred odbornicima Skupštine opštine.

„Time će svi korisnici manjih montažnih objekata u našoj opštini biti u mogućnosti da potpišu ugovor ili će se ići na uklanjanje istih. Dodaću da je ovim elaboratom predviđeno i nekoliko novih lokacija za manje montažne objekte u Bačkoj Palanci i nadam se da će uskoro nadležna komisija raspisati oglas za njihovo postavljanje“, očekuje Zoran Baćina, rukovodilac Odeljenja za privredu Opštinske uprave.

1 KOMENTAR

  1. veliki posao pred opštinom da enormna pojava pljački po kućama i poljima
    bačke palanke se eliminiše!!!!!!!!
    idu kiše i sneg idealno vreme za poslovne ljude tipa
    uzimaj sve što ti oči vide i tovari u prikolicu sa konjima belim…

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here