1. decembar – Svetski AIDS dan

0
471

Svеtsкi AIDS dаn окupljа ljudе širоm svеtа sа ciljеm pоdizаnjа pоzоrnоsti u vеzi sа HIV pаndеmiјоm i dеmоnstrirа mеđunаrоdnu sоlidаrnоst.

Оvај dаn, којi sе 29. put оbеlеžаvа u svеtu, prеdstаvljа јеdinstvеnu priliкu dа prеdstаvnici vlаdа, držаvnih instituciја i јаvnоzdrаvstvеnih ustаnоvа u sаrаdnji sа оstаlim pаrtnеrimа infоrmišu јаvnоst о акtuеlnој еpidеmiоlоšкој situаciјi i dа pоdstакnu cеlокupnu društvеnu zајеdnicu dа svimа оbеzbеdi nеdisкriminаtоrаn i nеоsuđuјući pristup аdекvаtnim uslugаmа iz dоmеnа prеvеnciје HIV infекciје, као i pristup lеčеnju, zаštiti i pоdršci zа оsоbе inficirаnе HIV-оm.

KARAKTERISTIKE HIV INFEKCIJE U AP VOJVODINI

U periodu od 01.01. do 23.11.2017. godine na području AP Vojvodine prijavljen je 51 slučaj HIV infekcije i 10 slučajeva Morbus HIV-a. U 7 slučajeva Morbus HIV-a, u momentu postavljanja dijagnoze HIV infekcije osobe su već bile u stadijumu simptomatske HIV infekcije.

U toku 2017. godine, među osobama koje žive sa HIV infekcijom jedna osoba je umrla usled HIV infekcije, dok su četiri osobe umrle sa HIV infekcijom (tj. zbog drugog zdravstvenog problema).

Među osobama kod kojih je HIV infekcija dijagnostikovana u 2017. godini, 39 osoba
je muškog pola, dok su dve osobe ženskog pola, a slučajevi HIV infekcije su dijagnostikovani u uzraštu od 21 do 66 godina.

U odnosu na način inficiranja, u 83% slučajeva novootkrivenih HIV infekcija, radilo se o seksualnom kontaktu. Na ovaj način se inficirala jedna osoba ženskog pola i 33 osobe muškog pola, od kojih je njih 28 imalo seksualni odnos sa drugim muškarcima.

Dominantna transmisivna grupa u AP Vojvodini su i dalje muškarci koji imaju seksualne
odnose sa muškarcima. Kod šest osoba nije utvrđen način inficiranja, a svih šest osoba je
muškog pola.

Najviše novih HIV infekćija u 2017. godini je utvrđeno na području grada Novog Sada (20), a na području opštine Bačka Palanka dijagnostikovane su tri nove HIV infekcije. Slučajevi HIV infekcije zabeleženi su u 42 od 45 vojvođanskih gradova i opština (93%).

Aktivnosti u Bačkoj Palanci

Tokom nedelje testiranja na HIV u Bačkoj Palanci je u dve akcije 19. i 28.11. testirano 38 osoba. Nije registrovana ni jedna HIV pozitivna osoba. Dana 1. decembra od 12:20 o HIV-u će biti održana dva predavanja u srednjim školama, Gimnaziji „20 oktobar“ i SŠC „Dr Radivoj Uvalić“. Akciju zajednički sprovode Crveni krst Bačka Palanka i Dom zdravlja Bačka Palanka.

DPST- dobrovoljno, poverljivo, savetovanje i testiranje na HIV, zainteresovani mogu uraditi svakog radnog dana u epidemiološkoj službi doma zdravlje tokom prepodneva.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here