Za kvalitetniji život mladih u Bačkoj Palanci

Šta je LAP i na koji način bi se sprovodio u Bačkoj Palanci?

0
686

Pred članovima Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka na jučerašnjoj sednici iznet je predlog odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade u Bačkoj Palanci. O ovoj odluci izjasniće se odbornici skupštine Opštine na sledećoj sednici, a šta je Lokalni akcioni plan i šta će značiti za mlade u Bačkoj Palanci, za BaP vesti rekao je koordinator kancelarije za mlade Opštine Bačka Palanka, Uroš Živić. 


Lokalnim akcionim planom predviđene su aktivnosti koje će u mnogome unaprediti brigu o mladima i koje će pomoći pri stvaranju uslova za njihov kvalitetniji život i aktivno učestvovanje u savremenim tokovima razvoja društva.

Ovaj dokument predstavlja lokalnu strategiju za mlade u Opštini Bačka Palanka. Konkretno ovaj plan je rađen po matrici koja je dobijena od Ministarstva za sport i omladinu. Postojale su tri vrste matrice, koje su se razlikovale po broju stanovnika – do 25.000 od 25.000 do 80.000 i preko 80.000 stanovnika.

Uroš Živić

„Mi smo radili po tom drugom tipu matrice. Ono što je jako bitno jeste da je ovaj Lokalni akcioni plan rađen na malo drugačiji način zato što je sam taj plan za našu opštinu koncepciran na osnovu upitnika koji je predstavljao sliku mladih u opštini Bačka Palanka“, rekao je Uroš Živić.

Upitnici se sastoje od niza pitanja koje obuhvataju sve oblasti vezane za mlade – zdravlje, obrazovanje, socijalna inkluzija, zapošljavanje. Ove upitnike popunjavali su mladi od 15 do 25 godina u našoj opštini.

„Na osnovu tog upitnika mi smo izvršili analizu, uradili statistiku i dobili smo realnu sliku stanja mladih u opštini Bačka Palanka. Te analize su i predstavljene u LAP-u i na osnovu toga su kreirane aktivnosti za narednu, 2018. ali i za 2019. godinu“, dodao je naš sagovornik.

Na osnovu potreba koje su mladi iskazali, u tom periodu će biti organizovane škole računara, napredne škole računara, ali i volonterski kampovi. Svaka od ovih aktivnosti biće promovisana putem medija, ali i društvenih mreža, da bi se što više mladih ljudi uključilo u njih.

„Trudićemo se da maksimalno uključimo mlade. Najviše ćemo staviti akcenat na volonterizam, da se probudi volonterski duh, da se mladi zainteresuju za Kancelariju za mlade, samim tim i kancelarija jača pa se i kvalitet i kvantitet aktivnosti poboljšavaju“, istakao je Živić.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here