Za zaštitu životne sredine 23,9 miliona dinara

Sa sednice Opštinskog veća.

0
437

BAČKA PALANKA: Članovi Opštinskog veća su u utorak razmatrali program korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine u ovoj godini, za koji je iz opštinske kase opredeljeno 23,9 miliona dinara.


Na ovaj program je, po rečima Vojislava Zupca, dalo saglasnost Ministarstvo za zaštitu životne sredine, izuzev za organizaciju sajma cveća i organskih proizvoda, a ta sredstva se neće koristiti.

Vojislav Zubac

– Planirali smo ove godine da za tretiranje komaraca izdvojimo šest miliona dinara, za suzbijanje krpelja i simulida, odnosno mušica, 300 hiljada dinara, a za stručna usavršavanja i seminare vezane za zaštitu životne sredine 200 hiljada dinara. Tri stotine hiljada dinara smo planirali za štampanje flajera, biltena i brošura povodom obeležavanja važnih datuma u oblasti životne sredine, a za tribine vezane za ovu tematiku, obilazak škola i vrtića 200 hiljada dinara.

Za monitoring gradskog zelenila smo opredelili 100 hiljada dinara, a četiri puta više sredstava za preventivne zaštitne tretmane gradskog zelenila. Za aktivnosti vezane za implementaciju Lokalnog akcionog plana upravljanja otpadom što podrazumeva čišćenje, sanaciju, rekultivaciju postojećih smetlišta i komunalno opremanje opštine ćemo izdvojiti 3 miliona dinara, a 4 miliona dinara za revitalizaciju i održavanje košenje zelenih površina.

Milion dinara manje ćemo izdvojiti za orezivanje postojećih zasada, a pet stotina hiljada dinara za podizanje novih zelenih površina. Istu sumu smo opredelili za podizanje novih parkova sa ciljem ozelenjavanja naseljenih mesta u našoj opštini.

 

Za reparaciju starih kanti i njihovu montažu smo planirali pola miliona dinara, za opremanje kantama za odlaganje otpada i opremanje naseljenih mesta kontejnerima za komunalni otpad po 500 hiljada dinara, a za nabavku cveća, sadnica, žardinjera i zemlje smo planirali izdvajanje od 2 miliona dinara. To su one najvažnije stavke iz ovog Programa, kaže Vojislav Zubac.

Pred članovima Opštinskog veća se našao i predlog Akcionog plana zapošljavanja Opštine Bačka Palanka za ovu godinu.

 

– Zakonom je definisano da lokalna samouprava može po pribavljanju mišljenja lokalnog Saveta za zapošljavanje usvojiti Lokalni akcioni plan zapošljavanja. Takođe, zakonom je definisano da lokalna samouprava koja u okviru svog LAP-a obezbeđuje više od polovine sredstava potrebnih za finansiranje određenih programa ili mera aktivne politike zapošljavanja može da podnese zahtev Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u svrhu učešća u finansiranju predviđenih programa i mera.

Ovaj Akcioni plan sadrži makroekonomski okvir, stanje i tokove na tržištu rada, ciljeve i prioritete politike zapošljavanja, programe i mere aktivne politike zapošljavanja sa odgovornostima za njihovo sprovođenje i potrebnim sredstvima, kao i finansijski okvir.

Predviđa se sufinansiranje javnih radova u oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanje i obnavljanje javne infrastrukture i održavanje i zaštitu životne sredine i prirode. Kroz ovu meru planira se angažovanje 34 lica na tri meseca, a na bazi odluke o budžetu Opštine za 2018. godinu gde je za mere aktivne politike zapošljavanja opredeljeno 2 miliona dinara, navela je Vera Žarković.

Članovi opštinske vlade su usvojili i predlog Godišnjeg plana opštinskog Štaba za vanredne situacije za 2018. godinu, izveštaj o radu Žalbene komisije Opštine za prošlu godinu, a data je saglasnost na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Predškolskoj ustanovi „Mladost“.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here