Na putu vizualizualizacije aktivnosti / Na ceste zvidetiľňovania činnosti

Ďaľším krokom bude zviditeľňovanie našej databázy na našej webovej stránke

682

Nakon što je u decembru došla na funkciju direktorke Muzeja vojvođanskih Slovaka, Ana Seč-Pinćir, naglasila je da je jedan od pravaca njenog delovanja vizualizacija aktivnosti muzeja.


Povremeno imamo priliku da vidimo prezentacije pojedinih eksponata muzeja putem socijalne mreže Facebook. Pitali smo direktorku da li je ona zadovoljna ovom akcijom?

„To je samo mali korak u ovom pravcu. Odlučili smo se na ovu vrstu prezentacije, jer znamo da je za naš rad veoma značajan digitalni marketing koji je u današnje vreme neizbežan. Povremenim prikazivanjem našeg fonda na ovaj način, javnost dobija informacije i upućena je u naš rad. Ljudi reaguju na naše objave i to nas raduje. Ponekad nešto napišu u komentar i na taj način doprinose poznavanju muzejskih kolekcija.“

U vizualizaciji MVS, odnosno u njegovoj daljoj medializaciji možemo da očekujemo još nešto?

„Dalji korak će biti vizualizacija naše baze podataka na web stranici, kde će posetioci moći da pregledaju fond muzeja i položaj našeg touch screen-a u našim prostorijama, gde će takođe moći da pretraže muzejske kolekcije. Ovakve prezentacije su uobičajene u sličnim ustanovama i olakšavaju rad studentima, stručnjacima i ostalim ljudima koji su zainteresovani za kulturno nasleđe.“

Leveš, Hložany, 1906. Múzeum vojvodinských Slovákov, Báčsky Petrovec, inv. č. 15
Bluza, Gložan, 1906. godina. Muzej vojvođanskih Slovaka, Bački Petrovac, inv. br. 15

U našem predhodnom razgovoru pozvali ste zainteresovane da svoje nasledstvo daruju muzeju, da li odeću, kućni tekstil, predmete iz domaćinstva, fotografije, dokumente. Da li ste u međuvremenu nešto dobili?

„Za sada nismo, ali nadamo se da će u budućnosti akvizicija biti uobičajena i da će ljudi shvatiti da se nasleđe čuva u muzeju, stručno obrađeno i sačuvano u depou. Naravno, muzejske kolekcije su pristupačne samo u prostorijama muzeja, ništa ne sme da se iznajmljuje, poklanja ni prodaje. Za to postoji zakon koji i mi primenjujemo.“

Postoje li neki konkretni planovi u radu MVS? Prošli put ste spomenuli poboljšanje u profesionalnom segmentu.

„Stručni rad se ovde vrši uobičajeno, dakle obrada muzejskih predmeta. To je najvažniji deo posla i oduzima nam dosta vremena. Hteli smo da ubrzamo tempo i to na način da primimo praktikante (stažiste) koji bi se kod nas usavršavali godinu dana putem Nacionalne službe za zapošljavanje. Za sada nismo uspeli da nađemo diplomirane stručnjake: istoričara, etnologa,…“

Biće nam drago, ako ovim člankom možemo da pomognemo ovoj instituciji kulture u nastojanju da kadrovski ojača. Naročito zbog toga, jer kako kaže direktorka Ana Seč-Pinćir, rad u muzeju je zanimljiv i odgovoran , ali daje čoveku prostora za usavršavanje ustanove i samog sebe.


Po nástupe do funkcie riaditeľky Múzea vojvodinských Slovákov Anna Séčová-Pintírová v decembrovom rozhovore ako jeden zo smerov svojho pôsobenia zdôraznila zviditeľnenie činnosti múzea.


Práve kvitujeme prezentovanie jednostlivých exponátov z múzea prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Opýtali sme sa riaditeľku, ako je sama spokojná s touto akciou?

“Je to iba maličký krok v tom smere. A rozhodli sme sa naň preto, lebo vieme, že pre našu prácu je veľmi dôležitý digitálny marketing, ktorý je takmer nevyhnutný v dnešnej dobe. Tieto občasné ukážky z nášho fondu sa aj takýmto spôsobom dostávajú do povedomia verejnosti a teší nás, keď ľudia reagujú na ne. Keď nám napíšu nejaký komentár, tým prispejú k poznaniu zbiekových predmetov.“

Dievča z Banátu, olejomaľba, 78 x 55 cm (Zuzka Medveďová). Múzeum vojvodinských Slovákov, Báčsky Petrovec, inv. č. 27.
Devojka iz Banata, ulje na platnu, 78 x 55 cm (Zuzka Medveđova). Muzej vojvođanskih Slovaka, Bački Petrovac, inv. br. 27.

V tom zviditeľňovaní MVS, čiže v jeho svoráznej medializácii môžeme očakávať aj ďaľšie kroky?

„Ďaľším krokom bude zviditeľňovanie našej databázy na našej webovej stránke, kde si návštevníci budú môsť prezrieť fond múzea, ako i umiestnenie dotykovej obrazovky (touch screenu) v našich priestoroch, kde si tiež budú môsť vyhľadávať zbierkové predmety. Takéto prezentácie sú bežné v podobných ustanovizniach a veľmi uľahčujú študentom, odborníkom a ostatným, ktorí sa zaujímajú o kultúrne dedičstvo.“

Pri našom predchádzajúcom stretnutí ste vyzvali zainteresovaných, aby svoje dedičstvo darovali múzeu, či už sú to súčasti odevu, interiérové textílie, predmety z domácnosti, fotografie, dokumenty. Pribudlo vám odvtedy do múzea niečo?

„Zatiaľ nie, no dúfame, že v budúcnosti akvizície budú bežné, že si ľudia uvedomia fakt, že kultúrne dedičstvo sa chráni v múzeu odborne spracované a uložení v depozite. Samozrejme, zbierkoví predmety sa môžu zainteresovaným sprístupniť iba v priestoroch múzea, čiže nič sa nesmie vypožičiavať alebo niekomu inému darovať, predať. Na to je zákon, ktorý aj my uplatňujeme.“

Črtajú sa aj nejaké konkrétnr plány v pôsobení MVS? Minule ste spomínali zveľadenie v odbornom segmente.

„Odborná práca sa tu koná bežne, teda to spracovanie zbierkových predmetov. Je to najdôležitejšia práca a zaberá nám dosť času. Chceli sme udať rýchlejšie tempo, a to tak, že by sme prijali praktikantov, ktorí by sa u nás mohli jeden rok odborne zdokonaľovať cez Národnú službu pre zamestnávanie. Zatiaľ sa nám však nepodarilo nájsť mladých skončených odbornikov: kunsthistorika, historika, etnológa.“

Bude nás tešiť, ak týmto príspevkom pomôžeme tejto našej kultúrnej inštitúcii v snahe kádrovo zosilnieť. Tým skôr, že podľa slov riaditeľky Séčovej-Pintírovej odborná práca v múzeu je zaujímavá, zodpovedná, ale dáva človeku i priestor na zdokonaľovanie ustanovizne a seba samého.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here