Konstituisan savet za međunacionalne odnose

Savet za međunacionalne odnose u Opštini Bač

596
foto: Ďuky

Bač: Juče (14.03.), održan je konstitucioni sastanak Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bač.


Prisutni su na ovoj sednici izabrali predsednika Saveta, zamenika predsedavajućeg, a usvojili su i nacrt Poslovnika o radu Saveta.

Veće je formirano odlukom Skupštine opštine Bač i imaće sedam članova, po jednog predstavnika svake manjinske zajednice u Opštini Bač.

Zvolená Rada pre medznárodné vzťahy

Báč: Včera (14.03.) bolo konštitutívne zasadnutie Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báč.


Prítomní na zasadnutí si zo svojich radov zvolili predsedu Rady, zástupcu predsedu a schválili aj Návrh rokovacieho poriadku Rady.

Rada je formovaná rozhodnutím Zhromaždenia obce Báč a bude mať sedem členov, po jedného predstaviteľa každého menšinového spoločenstva v Obci Báč.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here