Bačka Palanka: Od raka dojke obolelo više od 40 žena

Nacionalni dan borbe protiv raka dojke.

0
848

Među značajnim datumima Kalendara javnog zdravlja je 20. mart – Nacionalni dan borbe protiv raka dojke.


Obeležavanjem ovog dana skreće se pažnja javnosti na raspostranjenost te bolesti i na podizanje svesti žena o značaju preventivnih pregleda u njenom ranom otkrivanju.

Rak dojke predstavlja vodeći uzrok obolevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom sveta. I u Srbiji je rak dojke najčešći maligni tumor u ženskoj populaciji.

Prema procenama Globokana, kada je u pitanju rizik obolevanja od raka dojke, Srbija se nalazi zajedno sa većinom zemalja zapadnog Balkana (Slovenija, Hrvatska, Crna Gora) u sredini, odnosno sa nešto nižim rizikom obolevanja od raka dojke u Evropi. Međutim, kada je u pitanju umiranje od raka dojke procene Globokana su da su žene u Srbiji, odmah posle žena u Makedoniji, pod visokim rizikom umiranja od raka dojke u odnosu na druge osobe ženskog pola u Evropi.

 

Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, u Republici Srbiji je registrovano 3700 obolelih i oko 1600 umrlih žena od raka dojke. Stopa obolevanja od raka dojke kod žena u Republici Srbiji iznosila je 54,3 na 100.000, nešto viša stopa je registrovana u Vojvodini (64,3/100.000), a stopa umiranja 19,7 na 100.000 žena.

U Bačkoj Palanci tokom prošle godine obolelo je više od 40 žena, stopa obolevanja 50,3/100000.

Visoke stope obolevanja i umiranja zabeležene su u uzrastima od 60. do 69. godine, što najverovatnije govori o kasnom javljanju žena tog uzrasta, kada je maligna bolest već u uznapredovalom stadijumu, odnosno već su prisutne udaljene metastaze na susednim organima.

Visoka učestalost obolevanja od raka dojke mora se u izvesnoj meri pripisati činjenici da do danas nisu otkriveni ili do kraja razjašnjeni svi uzroci njegovog nastanka, pa su dometi primarne prevencije, u tom smislu, ograničeni.

U Republici Srbiji je u decembru 2012. godine započet program organizovanog skrininga raka dojke koji ima za cilj smanjenje smrtnosti i unapređenje kvaliteta života žena obolelih od ove bolesti.

Samo u okviru organizovanog skrininga raka dojke u 2017. godini urađeno je oko 45.000 skrining pregleda mamografijom, a u cilju ranog otkrivanja raka dojke. U Bačkoj Palanci ukupno je tokom prošle godine urađeno 1112 mamografija, 312 prvih i 800 kontrolnih, kao i 379 ultrazvučnih dopuna mamografskom pregledu.

Otkrivanjem raka dojke u ranoj fazi bolesti stvara se mogućnost za njegovo efikasno lečenje. Pravovremenom primenom odgovarajuće savremene terapije i daljim kontinuiranim tretmanom, moguće je očuvati zdravlje i značajno unaprediti kvalitet života obolelih žena.

Prevencija raka dojke

Preventivni pregledi ili metode skrininga u cilju ranog otkrivanja raka dojke su:

 • Samopalpacija (samopregled dojke) se preporučuje kod žena od 20. godine starosti, jednom mesečno 10. dana menstrualnog ciklusa. U skoro 90% slučajeva žene dolaze na pregled kada same napipaju neku promenu u dojci. Instrukcija pacijentkinja o samopalpaciji je jednostavna i one putem zdravstveno vaspitnog rada mogu biti obučene za pregled svojih dojki (jednom mesečno);
 • Fizikalni pregled od strane lekara se preporučuje kod žena od 30. godine starosti jednom godišnje. Palpacija je najjednostavnija metoda detekcije ali je teško otkriti manje tumore, naročito u žena sa velikim grudima (bar 1 godišnje lekar treba da obavi fizikalni pregled dojki žene);
 • Mamografija, bazni mamogram (prvi, početni) trebalo bi da imaju sve žene starosti 35-40 godina, a od 40. godine jedan mamogram u dve godine;
 • Ultrazvuk, kod mlađih žena se češće koristi od mamografije.

U rizične grupe za razvoj raka dojke spadaju:

 • osobe sa pozitivnom porodičnom anamnezom o raku dojke
 • osobe sa benignom bolesti dojke
 • osobe koje su imale prethodni rak dojke
 • žene koje nisu rađale ili prvo rađanje posle 30 g.
 • osobe sa ranom pojavom menstruacije (pre 12 g.) i kasnom menopauzom (nakon 55 g.)
 • žene preko 40 godina starosti
 • žene visokog socijalno-ekonomskog statusa.

U velikom broju slučajeva rak dojke je izlečiv, ukoliko se otkrije na vreme. Redovnom posetom svom izabranom lekaru (ginekologu), dajete sebi šansu da budete brži od bolesti.

Epidemiolog dr Mirjana Valan

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here