Prioritet popravka puta Vizić – Erdevik

Mesna zajednica Vizić

1545

U najmanjem selu bačkopalanačke opštine – Viziću, živi oko 200 stanovnika. Savet ove mesne zajednice, čini pet članova a na njegovom čelu nalazi se predsednik Lazar Komenić.


– Jedan od većih problema naših stanovnika u ovom trenutku je, put koji spaja naše mesto sa Erdevikom – kaže Lazar Komenić. – Naime, radi se o tvrdom putu, odnosno tucaniku u dužini od osam kilometara koji je oštećen, tako da bi bilo neophodno izvršiti njegovu sanaciju. Kada ovo kažem, onda pre svega mislim da bi sa nekoliko kamiona tucanika, trebalo popraviti postojeća oštećenja, kako bi vozila i ljudi mogli ovim putem lakše da se kreću.

Ovo tim pre kada se zna da nam je ovo najbliža veza, koja služi za nabavku nafte, herbicida, semena, veštaka kao i za prodaju poljoprivrednih proizvoda. U Erdeviku, između ostalog radi nekoliko poljoprivrednih zadruga, sa kojima sarađuju poljopriveredni proizvođači iz Vizića.

Radno sposobni stanovnici Vizića, koji ne rade u poljoprivredi, voćarstvu ili vinogradarstvu, zaposleni su u Bačkoj Palanci. – Nekada je vinogradarstvo u Viziću, bilo mnogo razvijenije nego što je danas. Međutim, još uvek se jedan broj Vizićana bavi gajenjem vinove loze. Ovde kod nas, kao uostalom i na nekim drugim mestima je prisutan problem plasmana grožđa, tako da je najveći deo ranijih vinogradara odustao od ovog posla.

Kada su u pitanju ratarski proizvodi koje uglavnom gaje naši poljoprivrednici – pšenica i kukuruz, njih otkupljuju zadruge u Erdeviku, pa bar sa te strane njihovi proizvođači ne nailaze na veće probleme – napominje Komenić.

Vizićani za razliku od nekih sela u bačkopalanačkoj opštini nemaju problema sa održavanjem zelenih površina, iznošenjem smeća i animalnog otpada. – Jedan komunalni radnik koji je svakodnevno prisutan u našem selu, brine se o održavanju zelenih površina, iznošenju smeća do seoske deponije kao i održavanju mesnog groblja. Animalni otpad, svako od nas odnosi do mesta predviđenog za njegovo odlaganje.

Vizićani na svu sreću nemaju poteškoća ni sa pijaćom vodom. Ispravnost vode se redovno kontroliše, a jedan radnik održava instalacije, tako da bar za sada, sve dobro funkcioniše. Određenih problema imamo sa odvođenjem atmosferskih voda. Naime, zbog toga što nisu urađeni kanali za njihovo odvođenje voda se zadržava na površini i pravi određene poteškoće. Bilo bi dobro, kada bi se kanali za sakupljanje atmosferske vode uradili, onda bi ovaj problem bio rešen – kaže Komenić.

Žitelji Vizića su svojevremeno bili značajni proizvođači mleka. Gotovo svaka kuća u ovom selu imala je jednu ili dve krave. Međutim, ta slika sada je sasvim drugačija. – Vizićani bi i danas mogli proizvoditi mnogo veće količine mleka, od onih koje proizvode. Naime, oko sela se nalaze pašnjaci, idealni za ispašu, ali na žalost krava je u našem mestu sve manje. Nerešeno pitanje otkupa mleka u samom selu kao i nemogućnost samih proizvođača da ga odnesu u veća mesta da ga tamo prodaju, glavni su razlozi što se broj krava značajno smanjio. Pored toga, Mlekara Šabac koja od nekih proizvođača vrši otkup mleka, ne radi to na pravi način. Sve ovo je uticalo da se broj proizvođačamleka značajno smanjio – ističe Komenić.

U Viziću radi odeljenje Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Bačka Palanka – Neštin. Zanimljivo je da prva četiri razreda škole pohađaju tek tri učenika, dok predškolci idu u Neštin, što je sigurno određeni problem kako za njih tako i za njihove roditelje. Vizićani nemaju primedbi na rad pošte, kao ni zdravstvene ambulante, koje doduše ne rade svakodnevno, ali i pored toga zadovoljavaju njihove potrebe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here