Izmene odluke o držanju kućnih ljubimaca u opštini Bačka Palanka

0
1790

Opštinsko veće je na 104. sednici održanoj danas (14.09.) utvrdilo predlog o izmeni odluke o držanju kućnih ljubimaca i domaćih životinja u opštini Bačka Palanka.


Predloženo je da inspekcijski nadzor držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji opštine Bačka Palanka od sada vrši komunalni inspektor, a ne ispektor za zaštitu životne sredine kao što je do sad bio slučaj.

„Razlog za ovu izmenu je to što je takva preporuka Ministarstva za zaštitu životne sredine. Oni smatraju da je neophodno da se Opštinski inspektor zaštite životne sredine oslobodi oblasti zoohigijene i da nadzor obavlja komunalni inspektor. Lično smatram da je lokalna samouprava ta koja može, u zavisnosti od obima posla bilo kom inspektoru koji ispunjava uslove, dodeliti i ovaj posao“, rekao je izvestilac Zoran Baćina.

 

Članovi veća takođe su utvrdili i Predlog odluke o pristupanju donošenja Statuta opštine Bačka Palanka koji je potrebno uskladiti sa izmenjenim Zakonom o lokalnoj samoupravi. Za izradu Statuta biće obrazovana posebna komisija, a Statut će proći i javnu raspravu pre usvajanja.

S obzirom da je načelnik opštinske uprave podneo ostavku, a njegovu funkciju trenutno obavlja zamenik, većnici su doneli Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za izbor načelnika Opštinske uprave opštine Bačka Palanka, kao i odluku o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika OU Bačka Palanka.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here