„Sigurna od straha, sigurna od nasilja“

Udruženje „Korak ispred svih“ Obrovac

630

U subotu 01. decembra 2018. realizovan je projekat finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.


Tog dana srednjoškolci gimnazije i ekonomske škole posetili su Sigurnu kuću u Somboru i kroz tri radionice upoznali se sa samim funkcionisanjem Sigurne kuće, Osnovama Zakona o rodnoj ravnopravnosti i osnovama Zakona o suzbijanju nasilja u porodici.

Direktorica Sigurne kuće Tamara Savović ih je sprovela kroz ustanovu, a imali su priliku i da se susretnu sa korisnicama kuće. Cilj projekta je bio ohrabrivanje, podizanje svesti i stimulisanje mladih da se uključe u problem nasilje koji je svakim danom sve veći, kao i da ostalim vršnjacima prenesu izložene činjenice i stečeno iskustvo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here