Hrišćanska ljubav pobeđuje sve nedaće

Predstavljamo verske zajednice: Pravoslavna verska zajednica

477

Prostore gde se nalazi i naša opština, Srbi trajno naseljavaju za vreme Velike seobe 1690. godine pod vođstvom patrijarha Arsenija Crnojevića.


Prva pravoslavna crkva u Palanci je podignuta krajem 17. veka, a prvi pisani pomen vezan je za zapis iz 1725. godine. Stara crkva se nalazila na kraju današnje Šafarikove ulice, blizu slovačke evangelističke crkve.

Ugarska dvorska komora je dala saglasnost za građenje nove crkve 15. novembra 1784. godine, a rušenje stare i početak gradnje nove Crkve rođenja Svetog Jovana Krstitelja nastupilo je 1785. godine. Zbog određenih problema, termin za završetak nove crkve je višestruko premašen, tako da je ona završena tek 1815. godine.

Zamolili smo Protojereja Predraga Milutina, da predstavi Pravoslavnu versku zajednicu u našoj opštini:

– Opština Bačka Palanka ima oko 47.000 pravoslavnih vernika, kojih najviše ima u samom gradu. U našoj opštini (izuzimajući Neštin i Vizić koji ne pripadaju našoj eparhiji), imamo 12 hramova, od kojih su četiri još u izgradnji, u Palanci na Sinaju, Novoj Gajdobri, Gajdobri i Mladenovu. Oni su privedeni bogoslužbenoj upotrebi, u njima se služi ali nisu osvećeni.

– Raspored bogosluženja zavisi od hrama do hrama, uglavnom, svakodnevna služenja su jutarnja u pola osam i večernja u četiri sata. Svete liturgije su nedeljom i praznikom od 9 sati. U crkvene delatnosti spada svakako, bogosluženje u hramovima, obredi kao što su krštenja, venčanja, sahrane… Osnovna obaveza sveštenika je rad sa svojim parohijanima, davanje saveta, obilazak bolesnika, pomagati, sve što je praktično, ljudski.

– Imamo lepu saradnju sa Društvom istoričara iz Bačke Palanke sa kojima smo pre dve godine organizovali jedan naučni skup pod nazivom „Eparhija Bačka kroz vekove“. Povodom ovog skupa smo izdali Zbornik radova, a povodom 200 godina hrama smo izdali i monografiju hrama Svetog Jovana Krstitelja, kao i monografiju hora koji je obeležio 20 godina postojanja.

– U našem radu, kao i u svakom drugom, postoje razne poteškoće koje se u hodu prevazilaze. Imamo građevinske aktivnosti koje nose sa sobom određene poteškoće, ali oni spadaju u redovne obaveze. Uz Božiju pomoć probleme uspešno rešavamo na zadovoljstvo građana opštine Bačka Palanka.

– Najlepše u radu sveštenstva je ujedno i najteže: rad sa ljudima, pošto ih ima svakakvih i dobrih i problematičnih, ali uz ljubav i veru, sve se može rešiti.

– Sa tradicionalnim verskim zajednicama u Bačkoj Palanci, evangelističkom i rimokatoličkom imamo lepu saradnju, povodom praznika se viđamo, posećujemo jedni druge. Eto, na primer, zajedno sa Slovacima treba da održimo promociju knjige vladike Nikolaja „Ohridski prolog“ koji je štampan na slovačkom jeziku u organizaciji Slovačke pravoslavne  crkve. Takođe imamo lepu saradnju i sa drugim organizacijama kulturno umetničkog, svetovnog opredeljenja.

Otac Predrag je svoje obraćanje završio jednom rečenicom, koju bi svako morao da usvoji, bez obzira na uverenja:

„Sav naš trud i rad je besmislen i beznačajan ukoliko on nije protkan ljubavlju i željom da taj naš rad bude na korist i na pomoć drugima“.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here