Porast broja prigovora pacijenata

Sednica Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka

0
2097

Opštinsko veće Opštine Bačka Palanka održalo je danas, 20. februara 2019. godine, 130. sednicu na kojoj je razmatran i jednoglasno usvojen Izveštaj o radu Saveta za zdravlje Opštine Bačka Palanka za 2018. godinu.


Član Opštinskog veća koji predsedava i radom Saveta za zdravlje obrazložio je prisutnima da se u toku 2018. godine rad Saveta bazirao na izveštajima zaštitnika prava pacijenata i aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u Bačkoj Palanci.

 

Tokom prethodne godine evidentiran je blagi porast broja prigovora pacijenata koji su se najvećim delom odnosili na pravo na dostupnost zdravstvene zaštite, kao i na njen kvalitet. Na sve prigovore, osim u slučaju neosnovanih, postupano je po primedbi pacijenata i posle reagovanja nadležnih oragana problemi su uspešno rešeni.

Članovi Opštinskog veća, na današnjoj sednici, odlučivali su i o drugim pitanjima iz delokruga svoga rada.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here