Konkurs za mlade bračne parove za kupovinu seoskih kuća

0
4061

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji Vojvodine, koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu, za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.


Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja. Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 30 miliona dinara, a učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, dok visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od milion dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju:

  • supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
  • vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

 

 

Uslovi konkursa

Učesnici konkursa mogu biti bračni parovi i vanbračni partneri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

  • da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs;
  • da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine;
  • supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom);
  • da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
  • da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
  • da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti;
  • da Učesnici konkursa u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije;
  • da Učesnici konkursa nisu pravosnažno osuđivani na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu www.ravnopravnost.org.rs, a sve dodatne informacije na mejl adresi zavod.ravnopravnost@gmail.com.

Prijave na konkurs se primaju do 15. aprila.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here