Izgradnja dečjeg vrtića pri kraju

Mesna zajednica Silbaš

0
1511

Pre dve godine, u Silbašu je konstituisan novi Savet Mesne zajednice a za predsednika izabran je Milan Kraguljac.


Članovi Saveta, početkom ove godine uradili su godišnji plan radova, koje bi trebalo obaviti na području silbaške mesne zajednice.

Milan Kraguljac

– Jedan od prioritetnih poslova, koji bi trebao biti obavljen tokom ove godine, svakako je završetak izgradnje dečjeg vrtića – kaže Milan Kraguljac, predsednik Saveta MZ Silbaš.

– Radovi na njegovoj izgradnji nastavljeni su ove godine. Pod uslovom da sve bude teklo kao što je planirano, vrtić bi trebao biti završen za dva meseca. Očekujemo da će na svečan način biti pušten u rad najkasnije u septembru, kada će se u njega useliti i prvi stanari – deca od tri do pet godina starosti.

Prema podacima sa kojima raspolažemo, u Silbašu trenutno živi dvadesetpet dečaka i devojčica, koji bi mogla da borave u vrtiću. Vrtić će inače raditi, pri Osnovnoj školi „Braća Novakov“.

Jedan od započetih poslova u prethodnom periodu – renoviranje klupskih prostorija Fudbalskog kluba „Naša zvezda“ primakao se samom kraju.

– Ostalo je još samo da se postave prozori i radovi će biti okončani. FK „Naša zvezda“ u ovogodišnjoj sezoni takmiči se u MFL Bačka Palanka, a jedan je od glavnih kandidata za prelazak u višu ligu – Područnu ligu Sombor, kaže Kraguljac.

Kada je u pitanju putna infrastruktura, u Silbašu sa zadovoljstvom ističu da većih problema u ovoj oblasti nemaju.

– Asfaltni putevi u našem selu su u dobrom stanju, tako da ne postoji potreba za njihovim presvlačenjem. Ono što bi eventualno moglo da se uradi je „krpljenje“ udarnih rupa. Kao i ranijih godina očekujemo da će i ove godine biti obavljeno asfaltiranje bar nekog od uličnih trotoara. Svakako da bi najbolje bilo kada bi ovaj posao bio obavljen u nekoj od ulica, u kojima je povećano kretanje ljudi – napominje Kraguljac.

Za razliku od nekih drugih seoskih mesnih zajednica u Silbašu nije izražen problem odnošenja smeća i vodosnabdevanja.

– Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da kod nas bar do sada, nije bilo problema oko obavljanja ovog posla, nadam se da će tako biti i u buduće. Želim da istaknem, da je radnik koji je kod nas obavljao komunalne poslove, inače Silbašanin, otišao u penziju, tako da će tokom maja meseca biti primljen novi, koji će ga zameniti. Kada je u pitanju vodosnabdevanje, onda treba reći da je ono redovno i da je pritisak dobar.

– Što se tiče samog kvaliteta vode za piće, on je sličan ili isti kao i u većini vojvođanskih mesta. Termine za sahrane, određuje „Komunalprojekt“, a pogrebi se obavljaju iz Kapele na mesnom groblju – kaže Kraguljac.

 

U Silbašu problem nezaposlenosti nije izražen.

– U Silbašu, ne rade samo oni koji neće da rade. Naime, zbog dobrog geostrateškog položaja našeg sela mogućnost zapošljavanja je u bačkopalanačkoj, bačkopetrovačkoj i odžačkoj opštini. Uz sve ovo, jedan broj stanovnika Silbaša, bavi se isključivo poljoprivredom, a ima i onih koji kombinuju rad u privredi i poljoprivredi – naglašava Kraguljac.

Osnovnu školu pohađa oko 470 učenika. Dobrovoljno vatrogasno društvo, koje radi već 90 godina, u ovom trenutku okuplja 60 dece starosne dobi od šest do 18 godina i raspolaže sa tri vozila. Kulturno – umetničko društvo „Miroslav Antić“ nastupa na mnogim manifestacijama i priredbama u zemlji i inostranstvu. Zdravstvena ambulanta u Silbašu, radi u dve smene, a u njenom sastavu nalazi se i apoteka. Sednice Saveta održavaju se redovno, a posvećene su aktuelnim temama i problemima.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here