Kada je i kako izgrađena zgrada PU „Mladost“?

Arhitektura i narodno graditeljstvo Bačke Palanke (2).

0
1705

Dobar geografski položaj i saobraćajna povezanost, naraslu ekonomsku moć staviće u funkciju razvoja našeg grada, po ugledu, bar kad je arhitektura u pitanju, na velike gradove Austro-Ugarske i Nemačke. Takođe kulturološke veze nemačkog i mađarskog stanovništva Palanke, unaprediće komunikaciju sa evropskim centrima u kojima je procvat secesije, kao novog stila gradnje, bio na vrhuncu.


Bačka Palanka, mala poluurbana sredina, na prelazu iz 19. u 20. vek, ima nekoliko izgrađenih objekata, koji se po stilskoj čistoti , funkcionalnosti i konstrukciji, mogu svrstati u sam vrh vojvođanske arhitekture.

Stambena kuća u ulici J.A. broj 18 (obdanište PU „Mladost“) sagrađena je početkom 20. veka u vlasništvu Ludvika Rajsa, veleposednika koji je imao veliki zemljišni posed na granici obrovačko-tovariško-gajdobranskog atara – danas Rajsov salaš.

Ulična fasada, kao osnova, u centralnom delu je neznatno zaobljena, što sa krovnom konstrukcijom i kupolom, čini skladnu celinu. Severna, glavna ulična fasada podeljena je u tri segmenta, a središnji segment je takođe deljiv na tri celine.

Dvorišna južna fasada, okrenuta pejzažnoj arhitekturi parka,na kojoj dominiraju tri kupole, od kojih je centralna najveća. Bočne kupole su postavljenje na najisturenijim uglovima krovne konstrukcije, polukružne osnove, opšivene limom. Centralna kupola smeštena u srednjem delu zgrade, zahvata prostor od ulične do dvorišne fasade, koju nose pilasteri oslonjeni na arhitravnu profilisanu gredu i pokrivena je limom.

 

Eksterijer i enterijer Rajsove stambene kuće je delimično devastiran, a neki delovi objekta i potpuno srušeni. Originalna stolarija u najvećoj meri je sačuvana, gipsana dekoracija na tavanici takođe, naročito centralne kružne dvorane. Dva bronzena lustera u stilu secesije sa floralnim i zoomorfnim motivima je u celosti sačuvana. Posebno zanimljivo rešenje predstavlja velika, polukružna dvorišna terasa, koja povezuje unutrašnji prostor kuće i veliki park u dvorištu.

Pogledaj: Najstariji objekti u Bačkoj Palanci

Ova kuća predstavlja vrlo interesantno arhitektonsko delo, talentovanog arhitekte, naročito u estetskom i smelom odstupanju od akademskih rešenja tog vremena u arhitekturi Vojvodine. Potrebno je objekat što pre vratiti u prvobitno stanje, koliko je to naravno, moguće i privesti nameni, koja bi bila u skladu sa njegovim kulturnim i istorijskim značajem.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here