Snažan podsticaj korišćenju obnovljivih izvora energije

Na teritoriji Opštine Bačka Palanka

0
574

Dana 11.06.2019. u svečanoj sali Opštine Bačka Palanka održana su dva Okrugla stola vezana za primenu obnovljivih izvora energije i Zatvarajuća konferencija, kao završna aktivnost u realizaciji projekta Opštine Bačka Palanka.


Izrada Akcionog Plana za podsticanje povećanja korišćenja obnovljivih izvora energije na teritoriji Opštine Bačka Palanka. Projekat je sufinasiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Skupu je prisustvovao veliki broj zainteresovanih, kako izjavnog tako i iz privrednog i civilnog sektora.

The specified slider is trashed.

 

Skup je otvorila Anna Feketeova, energetski menadžer Opštine Bačka Palanka i koordinator gore pomenutog Projekta. U pozdravnoj reči, predsednik Opštine Branislav Šušica, ukazao je na izuzetan značaj realizacije ovog Projekta, sa ciljem podsticanja ukupnog privrednog i društvenog razvoja Opštine kao i na dobre početne rezultate postignute u primeni obnovljivih izvora energije na teritoriji u vidu korišćenje biljnih ostataka u kogenerativnim postrojenjima za proizvodnju električne i toplotne energije, primenu toplotnih pumpi u industrijskim procesima, korišćenja solarnih sistema u proizvodnji električne energije i dobijanju tople potrošne vode.

Teme dva okrugla stola bile su: Energetska efikasnost i obnovljivi i izvori energije, kao tema prvog okruglog stola, dok se u okviru drugog okruglog stola govorilo o primerima dobre prakse. Nakon uvodnih predavanja eksperti za biomasu, toloptnu pumpu i solarnu energiju prikazali su mogućnosti njihove primene, a predstavnici banaka: ERSTE i ProCredit, mogućnosti finansiranja energetskih projekata.

Garancijski fond AP Vojvodine se takođe predstavio, nakon čega su usledili prikazi primera dobre prakse, među kojima je bio primer biogasnog postrojenja AD Budućnost i primer realizovanih mera unapređenja energetske efikasnosti objekta Gerontološkog centra Bačka Palanka – objekta javne namene koji spada u kategoriju energetski efikasnih objekata, možda i jedini na teritoriji opštine Bačka Palanka.

Na Završnoj konferenciji, koordinator projekta Anna Feketeova je ukratko predstavila aktivnosti realizovane u okviru Projekta a član Projektnog tima, prof.Dr Zoltan Zavargo je predstavio njegove najznačajnije rezultate: snimak postojećeg stanja u vezi potrošnje energije, procene potencijala OIE na teritoriji opštine kao i predloge prioriteta i odgovarajuće projekte u cilju realizacije Strategije održivog razvoja Opštine Bačka Palanka za period od 2014. – 2020. godine i izrađenog Akcionog plana kako bi se podstaklo korišćenje obnovljivih izvora energije.

Na kraju, zaključeno je, da će se pratiti dalja realizacija zadataka iz Akcionog plana i o tome obaveštavati javnost.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here