Regionalna deponija i za Bačku Palanku i Bački Petrovac. Tražiće se novac od Evropske unije

1
1760

NOVI SAD: Gradski čelnici Novog Sada i dalje nisu potpuno sigurni da li regionalna deponija, koja će zadovoljavati potrebe Novog Sada, Temerina, Vrbasa, Bačke Palanke, Beočina, Žablja, Srbobrana i Bačkog Petrovca, treba da se nalazi na mestu sadašnje gradske deponije, kako je predviđeno Planom generalne regulacije regionalne deponije, nedavno na ranom javnom uvidu.


Pomenuti dokument i dalje nije usvojen, što znači da ni planovi o regionalnom centru za upravljanje otpadom i dalje nisu zacementirani. Stoga ne čudi da je Gradska uprava za komunalne poslove sada raspisala javnu nabavku za izradu vrlo kompleksne tehničke dokumentacije za upravljanje otpadom za grad i sve pomenute opštine, a kako bi dobila najbolje ideje i tačne smernice za novu regionalnu deponiju.

Sa kompletnom novom dokumentacijom, koja uključuje studiju opravdanosti i izvodljivosti, generalni projekat, elaborat, idejno rešenje i analizu troškova, opštine planiraju da konkurišu za sredstva Evropske unije kako bi finansirale ovaj veliki komunalni projekat.

Pomenute opštine su se, potpisivanjem sporazuma o saradnji pre oko godinu dana, obavezle da zajednički rešavaju problem odlaganja otpada, uz primenu principa cirkularne ekonomije (ponovno korišćenje otpada, princip „zero waste“).

Planovi o izgradnji velikog sistema za upravljanje otpadom za sve opštine godinama se odugovlači, između ostalog jer nijedna od pomenutih opština nije želela da se baš na njenoj teritoriji nalazi deponija. Poslednje najave gradskih čelnika, ali i planovi su bili da se regionalni centar nalazi na mestu sadašnje gradske deponije (kontrolisanog smetlišta) na Klisi, sa proširenjem i uređenjem na način na koji životna sredina neće biti zagađena.

 

Izabrani projektant na novom tenderu Grada treba da analizira sve moguće predloge za buduću regionalnu deponiju i da ih svede na tri najbolje, a potom i na konačnu procenu lokacije za sanitarno odlaganje smeća. Treba da osmisli najbolji način da funkcioniše deponija, sa linijom za separaciju materijala koji se mogu reciklirati, postrojenjem za mehaničku i biološku preradu otpada, da predloži budući sistem za sakupljanje i transport otpada, analizira koliko će to sve da košta i obavi ostale poslove.

Cilj stručnjaka angažovanih na ovom poslu je da obezbede da ne dođe do zagađenja životne sredine, a samim tim i štetnih posledica po građane. Zato je potrebno i osmisliti kako će deponija biti zaštićena, kako će se prečišćavati otpadne vode, odvoditi štetni gasovi, sprečiti širenje smrada, sprečiti pojava životinja na deponiji, te kako će se očuvati zelenilo.

Rok za izradu ovako kompleksnog plana je najviše godinu dana. Sa potpunom dokumentacijom u vidu aplikacije, tražiće se novac od Evropske unije.

 

Podsetimo, prema neusvojenom planu generalne regulacije regionalne deponije, novi prostor bi trebalo da se prostire na 247 hektara, tik do gradske deponije, koja će biti sanirana. Planirano je da primi do 160.000 kubika otpada.

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here