Razvoj socijalnih veština kod dece iz spektra autizma u OŠ „Heroj Pinki“

0
571
Foto: Shutterstock

Da bi podstakli dete da ostvari socijalne interakcije, a koje pri tom to ne želi da ostvari, moramo izdvojiti mnogo strpljenja i vremena.


Deca iz spektra autizma nemaju potrebu za socijalnom interakcijom. Oni se rađe osamljuju i u najboljem slučaju posmatraju decu u igri, ali sa sigurne distance. Kada žele da ostvare socijalne kontakte, uglavnom usled nerazumevanja društvenih pravila to čine na neobičan način pa ih sredina doživljava kao čudne.

 

Da bi razvili socijalne veštine, dete moramo postepeno da uvodimo u grupu. Najbolje bi bilo da grupa broji manji broj dece. Ne treba odmah insistirati na direktnoj uključenosti u igru već treba dozvoliti detetu da najpre posmatra decu i tako se lakše prilagodi.

U igri najpre dvoje dece treba prvobitno da posreduje nastavnik, tj. da usmerava i pruža podršku detetu u usvajanju pravila igre, a zatim postepeno da smanjuje svoje učešće u igri. Kada dete nauči da održava socijalne odnose sa jednim detetom, postepeno ga uključujemo u igru sa dvoje, zatim troje dece, itd.

Veoma uspešna strategija razvoja socijalnih veština je primena socijalnih priča. Socijalne priče opisuju različite socijalne situacije, uloge i reakcije, a pišu se za određenu situaciju u kojoj dete treba da se nađe. Priča može da se napravi u formi knjige sa fotografijama koje korak po korak opisuju datu situaciju u kojoj će se dete naći. Da bi priča bila efektna, ona mora da opisuje situaciju iz ugla deteta, mora da se piše iz „JA“ perspektive.

Anđela Duvnjak dipl.defektolog-oligofrenolog

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here