Novi pravilnik za dobijanje sredstava za vantelesnu oplodnju o trošku Opštine

2327

BAČKA PALANKA: Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju našao se pred većnicima Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka na jučerašnjoj sednici.


Inicijativu za donošenje Pravilnika dalo je Odeljenje za društvene delatnosti, a na osnovu velikog broja zainteresovanih žena, koje nisu u mogućnosti da finansiraju postupak vantelesne oplodnje.

Pravo na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju može da ostvari žena za uslugu koja se pruža u zdravstvenim ustanovama čiji je rad verifikovalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

[wonderplugin_slider id=104]

 

Pravo može da ostvari:

 • Žena koja je prethodno bez uspeha imala tri pokušaja vantelesne oplodnje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a u momentu donošenja odluke Komisije za populacionu politiku o ispunjenosti uslova za uključivanje u proces vantelesne oplodnje nije navršila 42 godine života.
 • Žena koja je starija od 42 godine, nezavisno od broja pokušaja vantelesne oplodnje, a u momentu donošenja odluke Komisije o ispunjenosti uslova za uključivanje u proces vantelesne oplodnje nije navršila 44 godine života.
 • Žena koja je rađala, ali nema živo dete, ili ima jedno dete, a nema uslova da prirodnim putem dobije drugo dete, a u momentu donošenja odluke Komisije o ispunjenosti uslova za uključivanje u proces vantelesne oplodnje nije navršila 44 godine.

Za ostvarivanje ovog prava neophodni je ispunjavanje sledećih kriterijuma:

 • Da ima državljanstvo Republike Srbije;
 • Da ima važću ličnu kartu;
 • Da ima prebivalište na teritoriji Opštine Bačka Palanka najmanje godinu dana pre podnošenje zahteva;
 • Da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje;
 • Da joj pored odgovarajućeg lečenja konstatovana neplodnost i to kako kod žena koje nisu rađale, tako i kod žena koje su rađale, ali nemaju živo drugo dete;
 • Da je prema odluci Komisije za populacionu politiku žena uključena u postupak vantelesne oplodnje;
 • Da je Antimilerov hormon minimum 0,6;
 • Da postoji izveštaj izabranog ginekologa da žena ispunjava zdravstvene kriterijume za uključivanje u postupak vantelesne oplodnje.

Pravo na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju može se ostvariti za jedan pokušaj vantelesne oplodnje.

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju podnosi se Komisiji za populacionu politiku Opštine Bačka Palanka, a putem pisarnice Opštinske uprave.

[wonderplugin_slider id=173]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here