Od 1. januara bez poreza na električna i hibridna vozila

580
Foto: Pixabay

Hibridna i električna vozila biće oslobođena poreza, a definisan je i pojam registrovanog oružja kao predmeta oporezivanja, predviđaju nove izmene i dopune Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, koji će početi da se primenjuje od 1. januara 2020.


Poreza su oslobođena hibridna vozila, odnosno ona kojima je jedan od pogona električni, koja osim hibridnih i električnih putničkih automobila predstavljaju i sve vrste vozila kao što su motocikli, tricikli i njima slična sprave. Poreskim oslobođenjem obuhvaćena su i plovila za koja je obveznik poreza ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

[wonderplugin_slider id=67]

„Mišljenja smo da je ova olakšica svakako korak napred ka realizaciji politike smanjenja zagađenja u našoj zemlji. Kako je broj registrovanih hibridnih vozila nešto veći od 200 vozila, a cena ovih vozila za ekonomsko stanje našeg društva jako visoka, predviđene olakšice svakako nisu dovoljne da bi se ostvario rast učešća ovih vozila u ukupnom broju vozila“, kažu za „eKapiju“ stručnjaci iz jedne beogradske računovodstvene agencije.

Definisan je i pojam registrovanog oružja kao predmeta oporezivanja, kao i koje vrste oružja spadaju u tu grupu. Istovremeno je istaknuto da poreska obaveza nastaje danom registracije oružja, a ne danom izdavanja kolekcionarske dozvole za oružje koje nije nabavljeno i registrovano.

„Ukoliko pojedinac poseduje više komada registrovanog oružja za ličnu bezbednost i izdata mu je isprava za njihovo nošenje, od 2020. godine ostvaruje pravo na poresko oslobođenje. Porez na oružje će plaćati u godišnjem iznosu, koji se dobija sabiranjem iznosa poreza za nošenje i držanje samo za jedan komad oružja na koji se porez plaća, dok za svaki naredni komad registrovanog oružja na koji se porez plaća, on će plaćati samo porez na držanje i na taj način se značajno smanjuje poreska obaveza“, navode u agenciji.

Takođe, ukoliko registrovano oružje nestane, bitno je da se to prijavi nadležnom organu kao i da postoji osnova nestanka, pri čemu u periodu od prijave nestanka do njegovog eventualnog pronalaženja, porez na to oružje se neće plaćati, a ukoliko ga poreski obveznik plati smatraće se više plaćenim porezom.

[wonderplugin_slider id=26]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here