Apel DZ „Dr Mladen Stojanović“ povodom korona virusa

Epidemiološka situacija Novi korona virus COVID-19

0
6674

U Domu zdravlja Bačka Palanka za sada nisu registrovane osobe/povratnici, kod kojih bi trebalo sprovesti zdravstveni nadzor zbog novog korona virusa.


Putnike koji dolaze iz područja intenzivne transmisije virusa, ukoliko imaju simptome respiratornog oboljenja sa povišenom telesnom temperaturom, molimo da se, u radno vreme, jave telefonom na broj 0217550368 (Epidemiološka služba Doma zdravlja Bačka Palanka), ili na broj dežurnog epidemiologa IZJZ Vojvodine 0648028883, od 7-14,30 a vikendom i praznikom od 7-19 časova.

Područjem intenzivne transmisije virusa se smatraju države ili njihovi delovi u kojima se registruju u većem broju slučajevi za koje nije moguće utvrditi lanac transmisije.

U ovom trenutku područjima intenzivne transmisije virusa SARS-CoV-2 smatraju se: NR Kina (naročito grad Vuhan u provinciji Hubej), Republika Koreja (Južna Koreja), Singapur, Japan, Iran i Italija (posebno severna Italija). Takođe, područjem intenzivne transmisije virusa se smatra i kruzer “Diamon Princess” koji je ukotvljen u luci Jokohama u Japanu.

[wonderplugin_slider id=26]

 

Od 24. februara 2020. godine u Republici Srbiji se primenjuju korigovani algoritmi za postupanje shodno razvoju epidemiološke situacije u svetu, posebno u Italiji, kao i na osnovu do sada stečenih saznanja o karakteristikama infekcije i uzročnika.

Novi korona virus (COVID-19) – poslednje informacije

U svetu je, do 23. februara 2020. godine prijavljeno ukupno 78.833 obolelih od infekcije izazvane novim korona virusom (COVID-19), uključujući 2463 smrtnih ishoda. U Evropi je registrovano 180 potvrđenih slučajeva infekcije novim korona virusom, i to u: Italiji (132), Nemačkoj (16), Francuskoj (12), Ujedinjenom Kraljevstvu (13), Španiji (2), Rusiji (2), Finskoj (1), Švedskoj (1) i Belgiji (1).

Osim NR Kine, slučajevi COVID-19 su registrovani u ukupno 29 zemalja i na jednom brodu ukotvljenom u luci Jokohama u Japanu.

Građanima Republike Srbije se savetuje da odlože planirana putovanja u sva područja u kojima se registruje intenzivna transmisija virusa SARS-CoV-2 zbog mogućeg rizika od zaražavanja novim korona virusom. Ukoliko putuju u područja intenzivne transmisije, preporučuje se pridržavanje sledećih mera:

•    izbegavanje kontakta sa osobama koje imaju znake infekcije organa za disanje (kašalj, kijanje, curenje nosa, povišena temperatura);
•    izbegavanje masovnih okupljanja i boravka u prostoru gde se nalazi veliki broj osoba;
•    pojačana i česta higijena ruku (pranje vodom i sapunom najmanje 20 sekundi, ili ako to nije moguće, korišćenje alkoholnih gelova za dezinfekciju ruku, naročito nakon kontakta sa obolelim osobama ili boravka u potencijalno ugroženom području;
•    može se preporučiti nošenje maski preko usta i nosa ukoliko se boravi u prostoru gde su masovna okupljanja (aerodromi, železničke i autobuske stanice, gradski i međugradski prevoz i sl);
•    pridržavanje mera zaštite od prenošenja infekcije kod svih osoba koje osete simptome infekcije organa za disanje ( respiratorna higijena  – održavanje odstojanja od drugih osoba, pokrivanje usta i nosa prilikom kašljanja ili kijanja papirnim maramicama ili rukavom u pregibu lakta, često pranje ruku);
•    izbegavanje kontakta sa živim ili mrtvim divljim ili domaćim životinjama.

Građanima Republike Srbije i drugim putnicima koji dolaze iz Kine i drugih područja u kojima su mogli biti izloženi infekciji novim korona virusom savetujemo da se drže uputstava koja su sadržana u Zdravstvenom upozorenju.

Na osnovu do sada raspoloživih informacija o bolesti, Svetska zdravstvena organizacija ne preporučuje bilo kakva ograničenja za putnike u međunarodnom saobraćaju.

[wonderplugin_slider id=67]

 

U Republici Srbiji se sprovode mere u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje uključuju distribuciju zdravstvenih upozorenja putnicima koji dolaze iz područja intenzivne transmisije virusa i, prema indikacijama, zdravstveni nadzor i izolaciju obolelih i zdravstveni nadzor nad kontaktima ili karantin za zdrave kontakte prema definisanim indikacijama.

Osobe koje su boravile u područjima intenzivne transmisije virusa potrebno je da se po povratku u Republiku Srbiju pridržavaju sledećih preporuka:

  • u narednih 14 dana smanjiti kontakte sa drugim osobama u domaćinstvu, na radnom mestu ili na javnim mestima,
  • ako se pojave simptomi infekcije organa za disanje (povišena temperatura, kijavica, kašalj, curenje iz nosa, otežano disanje ili drugo), odmah staviti masku preko usta i nosa, pojačati higijenu ruku (pranje toplom vodom i sapunom), izbegavati kontakte sa drugim osobama, koristiti maramicu prilikom kijanja ili kašljanja i pozvati telefonom epidemiologa instituta ili zavoda za javno zdravlje nadležnog za područje boravka.
  • Epidemiolog će dati uputstva o daljem postupku.

Procena rizika 

S obzirom na pojavu intenzivne lokalne tramisije infekcije u više zemalja, pored Kine, kao i na to da se javljaju klasteri obolelih kod kojih nije moguće utvrditi načine zaražavanja (lance transmisije), odnosno vezu sa importovanim slučajevima, kao i na mogućnost da su prenosioci virusa osobe bez simptoma ili sa blagim kliničkim oblikom bolesti koje ih ne primorava na obraćanje lekaru, bez obzira na primenjene mere sprečavanja unošenja, ranog otkrivanja, dijagnostike i lečenja obolelih, raste rizik od importovanja infekcije uzrokovane novim korona virusom SARS-CoV-2 u Republiku Srbiju, i može se oceniti kao umeren.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here