3 C
Backa Palanka
petak, decembar 15, 2017

Naš cilj je blagovemeno i tačno informisanje javnosti o događajima iz svih oblasti života koji su od uticaja na razvoj lokalne zajednice opštine Bačka Palanka i šire okoline.

Posebno težimo razvijanju sposobnosti kritičkog razmišljanja i podsticanja aktivnog učešća građana u društvu, kao i analiziranju i kreiranju pozitivnih promena.