12 C
Backa Palanka
субота, април 20, 2019

Depresija kod mladih

Depresija kod mladih je ozbiljan zdravstveni problem koji uzrokuje uporan osećaj tuge i gubitak interesa za svakodnevne aktivnosti. Mlađi kažu da su u "bedaku", da se "osećaju grozno", da je "bolje da ih nema". Mlada osoba je nesrećna, utučena, tužna, vrlo često očajna i bespomoćna....

Invazivna prenatalna dijagnostika – biopsija horionskih čupica (CVS)

Biopsija horionskih čupica (Chorionic villi sampling - CVS) je invazivna metoda uzimanja malog uzorka placente radi rane dijagnostike hromozomopatija. Ukoliko imate povećani rizik da imate dete sa hromozomskim anomalijama ili genetskim oboljenjem biće vam ponuđeno testiranje tokom trudnoće. Ukoliko želite da se prenatalna dijagnostika obavi u...

Mađioničar

Postoje neke stvari koje se moraju postepeno ožaliti, otugovati, to je uvek tako kada se radi o velikim gubicima. Međutim, 99% stvari koje nas uznemire ne spadaju u tu vrstu gubitaka, i za njih nam je potrebna samo topla reč, ili iskren zagrljaj kao neka...

Šta zaposleni treba da zna ako radni odnos prestaje njegovom voljom?

Do prestanka radnog odnosa može doći na različite načine (istekom roka na koji je zasnovan ugovor, sporazumom između zaposlenog i poslodavca, otkazom ugovora od poslodavca i dr.). Pored toga, radni odnos može da prestane nezavisno od volje bilo koje strane (npr.zbog prestanka rada poslodavca). Dva...

Šta je stres?

Danas se vode velike diskusije u vezi sa stresom. Anksioznost je glavni oblik stresa, a napetost je ispoljavanje anksioznosti. Popularni časopisi i naučni bilteni podrobno obrađuju stres na poslu, bračni stres, roditeljski stres i finansijski stres. Kada kažemo "stres", obično mislimo na nešto što nas...

Šta su privremeno – povremeni poslovi?

Jedan od najzastupljenijih oblika angažovanja radne snage kod nas je ugovor o privremenim i povremenim poslovima. Danas se radnici masovno anagažuju po osnovu ovog ugovora, iako on predstavlja samo jednu od mogućnosti radnog angažovanja, i to u određenim situacijama. Za koje poslove se može zaključiti...

Ispitivanje nasledne osnove ploda. Ono što svaka trudnica treba da zna!

U okviru kompletnog praćenja, kako normalne tako i patoloških trudnoća Poliklinika Bios Lab nudi svojim pacijentima i mogućnost invazivne prenatalne dijagnostike i ranog otkrivanja poremećaja nasledne osnove ploda. Šta je nasledna osnova ploda? Celokupan proces rasta i razvoja organizma je odredjen i kontrolisan naslednom osnovom. Svaka...

Žaba ili nešto drugo

Zamislite jednog malog dečaka, ili devojčicu, od oko 4-5 godina, kako šeta ulicom sa ocem ili majkom. I sad zamislite da se uz zid jedne kuće, kuda oni prolaze, stiska jedna osrednja, zelena žaba. Kako oni prilaze žaba počinje da skače, ne previše drsko,...

O ljubavi i drugim demonima

Markes jako voli ljude, i pesnički ih razume i prihvata, i objašnjava ih kao žrtve sopstvenih zabluda i međusobnih nesporazuma. I tako je. Naše prvobitno iskustvo oblikuje način na koji ćemo gledati na sebe, druge ljude i svet. I dalje samo pokušavamo da uklopimo svet...

Porodiljsko odsustvo – najčešća pitanja

O porodiljskom odsustvu već smo pisali u tekstu Porodiljsko odsustvo i nova regulativa. S obzirom na aktuelnost teme i brojne nedoumice, u produžetku ćemo dati odgovore na neka od najčešćih pitanja vezano za ovu tematiku. Kao što smo pisali, prema novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici...