Anna Pintírová – O vystúpeniu profesionálneho divadelného predstavenia a o plánoch

1103
Foto: Vax photography

V Pivnici nedávno Ochotnícke divadlo Janka Čemana privítalo profesionálne divadelné predstavenie pod názvom  ,,Ko Vama dade predstavu?“ Táto komédia sa na humorný spôsob baví kritikou spoločnosti a aktuálnym predkladaním turbo – folku a o jedincoch z rôznych reality programov. Špecifický je i samotný názov, ktorý dávajú odkaz protagonisti a taktiež aj herci, medzi ktorými sú bard ex – juhoslovanského herectva Jelica Sretenoviť, ktorú poznáme z najznámejších domácich seriálov. S ňou sú súčasne aj Igor Laziť Niggor, Zorana Paviť a Nenad Škundriť. Text a réžiu predstavenia podpisuje Semir Giciť.

Predstavenie sa uskutočnilo sa v miestnostiach kino sieni v Pivnici. Pred samotným predstavením herci nemohli skryť svoje emócie voči dedinskému ľudu a privítaniu na úrovni. Cítili sa ako doma, spoznali mnoho ľudí a nepopierajú, že do Pivnici znovu neprídu. Motorkári ich pred prestavením povozili po dedine a bolo to uvoľnenie pred vystúpením na scénu. Publikum bolo veľmi bohaté. Stoličky a rady boli zaplnené, čo hovorí o profesionalizme a vôľou vidieť a spoznať hercov. Predstavenie trvalo okolo 90 min a poneváč to bola komédia smiechu bolo neúrekom. Publikum, sa uvoľnilo, odýchli si od každodenných poviností a naplnili sa pozitívnou energiou. Po niekoľkých dňoch ešte neustále kolujú informácie a dojmy o tomto kultúrnom podujatí. Nechalo na ľudí ohromnú pečať, ktorú budú ešte dlho spomínať.

Využili sme túto príležitosť, aby sme sa s právníčkou Annou Pintírovou, ktorá bola hlavným organizátorom tohto diania, porozprávali o plánoch a aktivitách v organizácii podobných vecí. Ona pre internetový portál backapalankavesti.com povedala:

„Asi pred mesiacom ma zavolal Igor Krstiť zo spoločenstva „MY ART“ z Belehradu, ktorý je menažér tohto predstavenia. Odporučil ma Vladimir Milisavljeviť, s ktorým som spolupracovala ohľadom premietania filmov. Celý tím je profesionálny, presný a dostupný. Herci ani nevedeli kam idú, ale v konečnom dôsledku boli veľmi spokojný, plný pekných dojmov a majú žiadosť k nám prísť znovu, takže spolupráca bude pokračovať aj nabudúce. Myslím si, že všetko bolo v najlepšom poriadku. Chcem podotknúť, že to nie je iba moja zásluha, ale, že všetko dobre dopadlo vďaka dobrej spolupráci celého tímu, hostí z Belehradu, členov OD Janka Čemana, Združenia penzistov a členov MK Muggers Riders z Pivnice. Touto cestou sa im chcem poďakovať, a taktiež aj vám na mediálnom priestore.“

Myslíš si, že by sa aj v budúcnosti mali organizovať vystúpenia profesionálnych divadelných predstavení?

Áno, máme v pláne podobné projekty, plánujeme a rozprávali sme sa o tom, aby naša spolupráca pokračovala aj v budúcnosti. Myslím si, že toto je iba začiatok.

Máš v pláne toto robyť aj v budúcnosti?

Osobne nerada planujem, ale ak sa vyskytne niečo podobné a pri tom trochu náročnejšie ako predtým, mienim, že so skvelým tímom realizácia nie je otázná.

Aké sú tvoje dojmy, si hrdá na seba a na svojich spoluobčanov?

Moje dojmy o predstavení, hercoch a o samotnom večeri sú pozitívne. Bez spokojného obecenstva by to nemalo zmysel. Teší ma, že diváci, a to neboli iba moji spoluobčania, privítali a vyprevadili hercov s ováciami, úsmevom a ohromným potleskom.


Ana Pinćir – O nastupu profesionalne pozorišne predstave i planovima

U Pivnicama je nedavno amatersko pozorište Janka Čemana ugostilo profesionalnu predstavu pod nazivom ,,Ko Vama dade predstavu?“ Ova urnebesna komedija se na duhovit način bavi kritikom društva i aktuelnim promovisanjem turbo-folka i marginalnih ličnosti kroz različite rijaliti programe. Specifičnost ove predstave je i sam naslov koji šalju protagonisti, kao i akteri – među kojima su bard ex-jugoslovenskog glumišta Jelica Sretenović koju prepoznajemo iz najpopularnijih domaćih serija. Sa njom u podeli su Igor Lazić Niggor, Zorana Pavić i Nenad Škundrić. Tekst i režiju predstave potpisuje Semir Gicić.

Predstava se održala u kino-sali u Pivnicama. Pre same predstave glumci nisu mogli da sakriju emocije prema seoskom narodu i njihovom divnom gostoprimstvu, koji je bio na nivou. Osećali su se kao kod svoje kuće, upoznali su mnogobrojne ljude i nisu mogli da poriču da se u Pivnice neće opet vratiti. Pivnički bajkeri su ih pre predstave vozili po selu i bilo je to pravo opuštanje pred izlazak na scenu. Publika se odazvala u velikom broju. Stolice i redovi su bili popunjeni. Predstava je trajala oko 90 minuta, a pošto je bila u pitanju komedija, smeh je bio neizostavan u celoj sali. Publika se odmorila od svakodnevnih obaveza i ponela je sa sobom dozu pozitivne energije. Posle predstave i dalje kruže informacije i utisci o ovom kulturnom dogadjaju koji je na ljude ostavio ogroman pečat, koji će još dugo pamtiti.

Povodom ovog događaja, a i planova za dalje aktivnosti u organizaciji profesionalnih pozorišnih predstava u Pivnicama, razgovarali smo sa pravnicom Anom Pinćir, koja je bila glavni organizator ove predstave. Tom prilikom Ana je za portal backapalankavesti.com rekla:

„Pre otprlike mesec dana kontaktirao me je Igor Krstić iz firme „MY ART“ iz Beograda koji je menadžer ove predstave. Na mene ga je uputio Vladimir Milisavljević sa kojim sam sarađivala u vezi bioskopskih projekcija.

Ceo tim je vrlo profesionalan, tačan i pristupačan. Glumci zapravo i nisu znali gde idu, ali na kraju su bili veoma zadovoljni, puni lepih utisaka i poželeli su da kod nas dođu ponovo, tako da će se saradnja najverovatnije nastaviti i u budućnosti. Mislim da je sve proteklo u najboljem redu i moji utisci su takođe veoma pozitivni. Htela bih da naglasim da nije sve samo moja zasluga, već da je sve ovako dobro prošlo zahvaljujući dobroj saradnji svih nas, kako gostiju iz Beograda, tako članova AP Janko Čeman, Udruženja penzionera i Moto-kluba Mugger Riders iz Pivnica. Htela bih ovim putem da se zahvalim svima njima, a takođe i vama na medijskom prostoru“.

Da li misliš da bi trebalo nastaviti sa praksom nastupa profesionalnih pozorišta?

Da, slični projekti su u planu, planiramo i pričali smo o daljoj saradnji. Smatram da je ovo tek početak.

Da li planiraš time da se baviš i u budućnosti?

Lično ne volim da planiram, ali ako se pojavi mogućnost za saradnju i organizaciju sličnih događaja, a koja je pri tome svakako malo izazovnija od prethodne, uz odličan tim, mislim da realizacija nije upitna.

Kakve su tvoje lične impresije, da li si ponosna na sebe i na svoje sugrađane?

Moji utisci o predstavi, glumcima i o samoj večeri su pozitivni. Bez publike koja je zadovoljna ovo ne bi imalo smisla. Raduje me što je publika, u kojoj nisu bili samo moji sugrađani, glumce dočekala i ispratila ovacijama, osmehom i ogromnim aplauzom.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here