Ističe rok za izbor upravnika zgrada

O ovoj odluci konačnu reč daće uskoro odbornici lokalnog parlamenta.

1095

BAČKA PALANKA: Opštinsko veće u Bačkoj Palanci utvrdilo je predlog Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada sa kolektivnim stanovanjem, ali i visinu naknade za rad prinudno postavljenog profesionalnog upravnika.

O ovoj odluci konačnu reč daće uskoro odbornici lokalnog parlamenta.

„Vlasnici posebnih delova zgrada na teritoriji opštine Bačka Palanka dužni su da plaćaju po 300 dinara mesečno za tekuće održavanje zgrada, a na ime troškova investicionog održavanja izdvajaće po 200 dinara mesečno“ – kaže Zoran Baćina, načelnik Odeljenja za privredu Opštinske uprave u Bačkoj Palanci. „Takođe, doneta je Odluka na osnovu koje se utvrđuje visina iznosa naknade koju plaćaju vlasnici stanova u slučaju postavljanja prinudnog profesionalnog upravnika, a ona iznosi 300 dinara mesečno po stanu“.

Od oko 150 zgrada njih 15, odnosno deset odsto zasnovalo je skupštine stanara, a samo dve zgrade registrovale su upravnike. Stanari upravnika mogu da angažuju iz sopstvenih redova, ili da angažuju profesionalnog upravnika, a ako ne učine ni jedno ni drugo Skupština opštine bi im postavila prinudnog upravnika.

„Rok za završetak ovog posla je sredina decembra, a predstavnici zgrada sa kolektivnim stanovanjem dolaze kod nas i interesuju se o načinima za zasnivanje skupštine stanara i postavljanje upravnika zgrada“ – dodaje Baćina.  „Kada smo određivali visinu naknada opredelili smo se za najniže mesečne iznose, mada niko skupštinama ne brani da stanari odrede veće iznose ako procene da su potrebe za tekućim i investicionim održavanjem veće“.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here