Konkurs za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

3686

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.


Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa
prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u
vlasništvu/suvlasništvu.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara. Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju:

  • supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
  • vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

[wonderplugin_slider id=26]

 

Učesnici konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na konkurs:

  • da jedan od supružnika /vanbračnih partnera nije stariji id 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs
  • da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
  • supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom);
  • da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
  • da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
  • da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti.
  • da građevinska vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 2.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijave je 25.09.2018. Detaljnije informacije kao i spisak potrebne dokumentacije zainteresovani mogu naći na sajtu ravnopravnost.org.rs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here