O efektima komasacije u ataru Bačke Palanke

1039

BAČKA PALANKA: U Bačkoj Palanci održan je sastanak povodom istraživanja efekata komasacije u Republici Srbiji, a koji sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprovrede uz podršku GIZ-a (nemačke agencije za razvojnu saradnju).


Centralna tema sastanka, a predsedavala je Rajka Pojužina, zamenica načenika Opštinske uprave opštine Bačka Palanka, bila je kvalitetno urađena komasacija u Katastarskoj opštini Despotovo 2016. godine.

Mile Kolar, diplomirani pravnik koji je radio nekoliko komasacija u ovdašnjim atarima, izneo je podatak da je u Despotovu, na primer, bilo preko 2.600 učesnika u procesu komasacije, a da je podneto samo 25 žalbi. Kroz atar Despotova prolazi kanali DTD i rečica Jegrička na kojoj su rađeni investicioni radovi čišćenja, a sa završetkom ovog posla dobijene su definisane trase kanala i atarskih puteva.

[wonderplugin_slider id=26]

 

Šta je komasacija?

Komasacija predstavlja ukrupnjavanje poljoprivrednih parcela i preraspodelu vlasništva nad njima, čime se smanjuje broj parcela. Komasacija podrazumeva planiranje poljoprivredne proizvodnje, projektovanje, izgradnju i restauraciju poljoprivrednih puteva, irigacionih sistema, šumskih pojaseva, sprovođenje mera zaštite (zaštita, voda, zemljišta, šuma, flore i faune, životne sredine).

Stav učesnika sastanka, a koji su učestvovali u procesima komasacije, između ostalog, svodi se i na ocenu da postupak komasacije zakonski nije dovoljno precizno regulisan. Nadležni su najavili formiranje radne grupe koja će raditi na izradi nove verzije Zakona o komasaciji, te da će istraživanja dosadašnjih efekata ovog posla biti od značaja i pomoći u izradi novog Zakona. U sastav poljoprivrednog zemljišta ove opštine, pored atara Bačka Palanke, ulaze i atari 13 sela, a Rajka Pojužina je istakla da su u katastarskoj opštini Vizić i k.o. Neštin u toku završni poslovi komasacije, a kada se okončaju komasacija poljoprivrednog zemljišta u Bačkopalanačkoj opštini biće u potpunosti završena.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here