Ana Žigmund v. d. direktor JKP „Komunalprojekt“

Sednica opštinskog veća.

1577

U sredu (24.10.) članovi Opštinskog veća na redovnom zasedanju su usvojili izveštaj o devetomesečnom izvršenju budžeta Opštine za ovu godinu, informaciju o stanju bezbednosti učenika u školama i Predškolskoj ustanovi „Mladost“ u školskoj 2017/18. godini, kao i imenovanje v. d. direktora JKP „Komunalprojekt“.


Rešenjem Apelacionog suda poništeno je imenovanje Aleksandra Bogunovića za direktora JKP „Komunalprojekt“ u 2017. godini, a Opštinsko veće je za vršioca dužnosti direktora postavilo Anu Žigmund do sprovođenja novog konkursa. Opštinska vlada je u sredu donela odluku i o raspisivanju novog konkursa za direktora JKP „Komunalprojekt“.

– Poništen je konkurs za izbor direktora JKP „Komunalprojekt“, ali to neće imati pravne posledice, jer se drugi kandidat žalio na neke propuste u konkursu. Sud je to usvojio, ali idemo dalje, rekao je predsednik Opštine Branislav Šušnica.

U devetomesečnom izveštaju o izvršenju budžeta Opštine za 2018. godinu navedeno je da su prihodi, u odnosu na planirani obimsredstava, ostvareni 57,7 odsto, a izvršeni u rashodi u periodu januar – septembar iznose 58,55 odsto od planiranog budžeta.

– Idemo dobro što se tiče izvršenja budžeta, a u devetomesečni izveštaj nije upao bazen i vrtić u Silbašu, pa će to biti mnogo, mnogo veće. Birokratija nas je sprečila i ono za šta smo se borili rezultiralo je dobijanjem saglasnosti Uprave za kapitalna ulaganja APV da se u posao uvede izvođač radova na izgradnji bazena. Takođe smo dobili zaključak Vlade Srbije da možemo u njihovo ime i za njihov račun da obavljamo radove u Silbašu na izgradnji novog vrtića. Na to smo dugo čekali, sproveden je postupak javne nabavke i možemo da krenemo sa radovima.

– Ova skupštinska većina će ako ne krajem ove, onda početkom sledeće godine otvoriti i četvrti vrtić u poslednje tri godine. Na tome nećemo stati i cilj lokalne vlasti su još dva vrtića u Bačkoj Palanci i Obrovcu, naveo je Šušnica.

Kada je u pitanju informacija o bezbednosti učenika u školama i Predškolskoj ustanovi „Mladost“ za školsku 2017./18. godinu, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti Miroslava Šolaja je navela da se radilo po programu rada Skupštine opštine i na sastanku održanom u septembru sve škole su dostavile izveštaje, kao i Predškolska ustanova “Mladost“.

– Konačno smo „uniformisali“ izveštaje koje nam škole dostavljaju, oni su sada jednoobrazni, a kao što stižu nama u lokalnu samoupravu tako stižu i u Školsku upravu. Ukupan procenat nasilja je u odnosu na prošlu godinu smanjen za 12 odsto. Mislim da to govori u prilog činjenici o izvrsnoj saradnji škola i školskih timova za sprečavanje nasilja i Policijske stanice u Bačkoj Palanci.

– U izveštaju su registrovani prvi i drugi nivo nasilja, a ono što nam je dostavila Policijska stanica radi se o NN licima koja su ulazila u školska dvorišta pa je bila neophodna njihova intervencija. Naglasila bih da to nisu bili učenici iz tih škola niti neko od zaposlenih. Nadam se da će se ta saradnja nastaviti na ovom nivou i da ćemo iduće godine moći da kažemo da je stopa nasilja još niža. Bitno je da postoji koordinacija između dva segmenta, a podsetiću da imamo potpisan sporazum i protokol o spoljašnjoj mreži zaštite dece u koji su uključeni svi akteri koji brinu o deci. To je vezano za Centar za socijalni rad, Dom zdravlja „Dr Mladen Stojanović“, Policijsku stanicu Bačka Palanka, škole, Predškolsku ustanovu „Mladost“, Gerontološki centar i Opštinu Bačka Palanka, znači svi oni koji imaju veze sa ovom temom, istakla je rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti Miroslava Šolaja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here