Svetski AIDS dan – 1. decembar

517

Svetski AIDS dan okuplja ljude širom sveta sa ciljem podizanja pozornosti u vezi sa HIV pandemijom i demonstrira međunarodnu solidarnost.


Ovaj dan, koji se 30. put obeležava u svetu, predstavlja jedinstvenu priliku da predstavnici vlada, državnih institucija i javnozdravstvenih ustanova u saradnji sa ostalim partnerima informišu javnost o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da podstaknu celokupnu društvenu zajednicu da svima obezbedi nediskriminatoran i neosuđujući pristup adekvatnim uslugama iz domena prevencije HIV infekcije, kao i pristup lečenju, zaštiti i podršci za osobe inficirane HIV-om.

U odnosu na način inficiranja, u najvećem broju slučajeva novootkrivenih HIV infekcija, radi se o seksualnom kontaktu. Dominantna transmisivna grupa u AP Vojvodini su i dalje muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima.

Na području opštine Bačka Palanka tokom 2018. godine dijagnostikovana je jedna HIV infekcija (osoba muškog pola 71.g.), a to je 21 slučaj od 1991. godine.

DPST- dobrovoljno, poverljivo, savetovanje i testiranje na HIV, zainteresovani mogu uraditi svakog radnog dana u epidemiološkoj službi doma zdravlje tokom prepodneva, od 10-13 časova. Za testiranje nisu potrebni ni uput, ni zdravstvena knjižica, a pregled se ne zakazuje.

HIV-om i drugim PPI (polno prenosiva infekcija) se mogla inficirati svaka osoba koja je bilo kada imala nezaštićen seksualni odnos (oralni, vaginalni, analni) ili je koristila drogu. Posebne oblike rizičnog ponašanja predstavljaju: seksualni odnos pod dejstvom alkohola i droge, analni seksualni odnos, intravenska upotreba droge, seksualni odnos sa osobom koja koristi droge, često menja partnere ili ima seksualne odnose sa osobom koja često menja partnere, kao i osobe koje imaju neku drugu seksualno prenosivu bolest (hlamidija, sifilis, gonoreja, hepatitis B, C).

Zašto treba posetiti savetovalište i testirati se na HIV i druge PPI?

Testiranje nije prevencija. Rezultat testa na HIV i druge PPI može biti njen podsticaj.

Negativan test može biti podstrek da se bezbednim ponašanjem ostane negativan do kraja života.

Pozitivan test može biti početak aktivne brige za zdravlje i da se ostane što duže bez simptoma redovnom lekarskom kontrolom, uzimanjem lekova i urednim životom. Rana dijagnoza HIV infekcije je preduslov za efikasan tretman HIV inficiranih osoba visokoaktivnom terapijom (HAART) čime se značajno produžava životni vek inficiranih, omogućava nesmetana svakodnevna aktivnost i očuva kvalitet života.

Od izuzetnog je značaja da žene koje planiraju trudnoću ili su već u drugom stanju što ranije urade test na HIV, kako bi se na vreme moglo razmišljati o sprečavanju prenošenja infekcije sa majke na dete. Podjednako je značajno i da trudnice urade analizu krvi na hepatitis B, kako bi se u slučaju pozitivnog rezultata, mogle sprovesti adekvatne mere imunizacije njihovog novorođenčeta.

Na kraju želimo da istaknemo da je naše savetovalište mesto gde ćete naići na podršku i razumevanje. Mi uvažavamo pravo svakog pojedinca na različitost i sopstveni izbor.

Epidemiolog dr Mirjana Valan, Dom zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ Bačka Palanka

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here