Fabrika vode na prvom mestu poželjnih investicija u Baču

711

BAČ: Opština Bač napravila je Nacrt plana kapitalnih investicija od 2019. do 2021. godine o kojima građani mogu dati mišljenje u javnoj raspravi do 7. decembra.


Sugestije i mišljenja mogu uputiti elektronskom poštom info­bac.rs ili ličnim prisustvom na sastancima radnih grupa. Nakon toga timovi za izradu planova investicija dostaviće Opštinskom veću spisak projekata na usvajanje po redosledu koji su predložili građani.

Lokalna samouprava uvrstila je čak 40 predloga kapitalnih investicija za koje se smatra da bi unapredile ekonomski i lokalni razvoj opštine i svaki projekat bodovala. Po čelnicima Opštine Bač kapitalni objekat broj jedan je izgradnja fabrike vode Bač -Selenča koji nosi 54 boda. Drugi i treći objekat s 50 bodova su rekonstrukcija lokalnog puta Bođani –Berava i izgradnja infrastukture u radnoj zoni 1A u Baču.

[wonderplugin_slider id=75]

 

Rekonstrukcija Osnovne škole „Vuk Karadžić” u Baču i izgradnja zatvorenog bazena u sklopu škole nosi 49 bodova, a po oceni lokalne samouprave ova investicija je potrebna radi unapređenja nastave fizičkog i stvaranja uslova za bavljenje sportom na vodi za decu predškolskog i školskog uzrasta, za omladinu i rekreativce.

Rekonstrukcija lokalnog puta Ekonomija 3 – Gatare i Dunavski info centar koji podrazumava uređenje punktova za usluge turistima na ruti Euro Velo 6 vrednovani su sa 47 bodova. Isti broj bodova nosi i projekat uređenja jezera Provala, koji podrazumeva izgradnju objekata radi unapređenja turističke privrede.

Izgradnja i opremanje crpne stanice za fekalnu kanalizaciju u Selenči, poboljšanje energetske efikasnosti i popravka krova Doma zdravlja u Baču, te postavljanje saobraćajne signalizacije u svim mestima u opštini imaju isti broj bodova -43. Bod manje nosi izgradnja kanalizacione mreže u Plavni, dok je izgradnja kružnih tokova označena sa 40 bodova.

I ostali projekti odnose se na izgradnju komunalne infrastukture, prvenstveno lokalnih puteva, zatim postavljanje javne rasvete, te pojedinačne zahvate poput rekonstrukcije bioskopa u Bačkom Novom Selu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here