Predstoji rekonstrukcija Doma zdravlja

Mesna zajednica „Dunav“ – najbrže rastuća mesna zajednica u bačkopalanačkoj opštini

496

Kao i ostale gradske ali i seoske mesne zajednice, i Mesna zajednica „Dunav“ je napravila plan rada za 2019. godinu. Plan je urađen u skladu sa važećim zakonom, odlukom o mesnim zajednicama Opštine Bačka Palanka kao i statutom ove mesne zajednice.


Cilj pravljena plana, ističu ovde je da se on ostvari u najvećoj mogućoj meri. Njegovim ostvarenjem, poboljšaće se uslovi za život i rad građana, koji pre svega žive na području Mesne zajednice „Dunav“. Na osnovu predloga plana rada za ovu godinu, MZ „Dunav“ organizovaće između ostalog i likovne kolonije. Pored toga, po potrebi ustupaće na korišćenje opremu – stolice, muljne pumpe… koja je u njenom posedu, građanima i drugim Skupštinama stanara.

Svoje prostorije MZ „Dunav“ će davati na korišćenje udruženjima i političkim strankama za obavljanje njihovih redovnih delatnosti. U ovoj godini planirano je uređenje i opremanje zgrade MZ „Dunav“, što podrazumeva hitne intervencije i popravke na objektu i opremi koji su u njenom posedu.

Darko Božović

Mesna zajednica „Dunav“ će i u budućem periodu sarađivati sa mesnim zajednicama na teritoriji bačkopalanačke opštine, po pitanju realizacije zajedničkog projekta na unapređenju svakodnevnog života i zajedničkog interesa građana. Dakle, ni tokom ove godine neće izostati saradnja ove mesne zajednice, sa ostalim mesnim zajednicama sa područja opštine.

Tokom ove godine ovde će biti pokrenute inicijative za rešavanje pitanja iz komunalnog domena, obrazovanja, kulture, zdravstva, zaštite i unapređenja životne sredine, ali i humanitarne i socijalne oblasti.

– Mesna zajednica „Dunav“ je najbrže rastuća mesna zajednica u bačkopalanačkoj opštini. Kada ovo kažem, onda pre svega imam u vidu, da umesto jedne stambene jedinice – kuće, koja se sruši, gradi se zgrada ili nekoliko zgrada. Ova pojava na području naše mesne zajednice, izražena je posebno u poslednje tri – četiri godine. Na taj način iz godine u godinu, smo bogatiji za nekoliko desetina stanovnika. Za razliku od ostalih mesnih zajednica, u kojima se iz godine u godinu broj stanovnika smanjuje, ovde se on uvećava – kaže Darko Božović, predsednik Saveta MZ „Dunav“.

– Na području MZ „Dunav“ u toku je izgradnja dve zgrade, što znači da će se njihovim useljenjem i broj stanovnika na području naše mesne zajednice povećati. Izgradnja novih zgrada, iziskuje nam nove obaveze, s obzirom, da sve te zgrade treba komunalno opremiti. Zajedno sa lokalnom samoupravom i investitorima, trudimo se da se sve odvija kao što je i planirano.

– U Mesnoj zajednici „Dunav“, u saradnji sa lokalnom samoupravom, njenim javnim preduzećima i ustanovama, dosta toga će biti urađeno i tokom ove godine, uostalom, kao i tokom nekoliko prethodnih. Velika prednost MZ „Dunav“ je što ona izlazi na obalu Dunava, i što će izgradnjom Regatnog centra postati izuzetno značajna ne samo u bačkopalanačkoj opštini, već i šire.

O primedbama i pritužbama građana u proteklom periodu, Božović kaže:

– Građani se uglavnom žale na pregorevanje sijalica javne rasvete i traže njihovu zamenu. Posao zamene obalja se u saradnji sa JP „Standard“. Pored toga, građani koji žive u Ulici Dunavska obala traže da se u ovoj ulici zasade stabla lipe, što smo sa zadovoljstvom prihvatili. Tokom narednog proleća to će biti i urađeno. Sadnja će biti obavljena u saradnji sa građanima koji su pokrenuli ovu inicijativu, kao i sa Parkom prirode „Tikvara“.

– Imamo dosta pritužbi od strane naših sugrađana na dečja igrališta koja se nalaze na teritoriji MZ „Dunav“. Naime, sva četiri igrališta su na udaru nasilnika koji su sve suroviji, pa smo prinuđeni da ih stalno popravljamo, kako bi služili svojoj svrsi – ističe Božović.

Putna mreža na području MZ „Dunav“ je u solidnom stanju. – Putevi su u relativno dobrom stanju, jer se lokalna samouprava trudi da tokom svake godine nešto uradi. Prošle godine smo imali sanaciju puta u Rasadniku, a ove godine nastojaćemo da presvučemo asfaltom put u Orahovoj ulici.

Dosta posla biće obavljeno u ovoj godini i prilikom rekonstrukcije Doma zdravlja „Dr Mladen Stojanović“, koji teritorijalno pripada MZ „Dunav“. Prema našim saznanjima projekat je završen i trenutno ja na dobijanju saglasnosti u Vladi Srbije i resornim agencijama. Ono što posebno želim da istaknem, a što je bio problem prethodnih godina je buduće parterno uređenje oko Doma zdravlja i prilaz službi hitne pomoći.

– Ovde se naročito tokom većih padavina, zadržavala voda, kako na putu tako i na parkingu oko ove zdravstvene ustanove. Sve ovo je predstavljalo problem svima onima, koji su bili upućeni na usluge Doma zdravlja. Dakle, rekonstruisaće se Dom zdravlja, a svi poslovi na njegovoj rekonstrukciji trebali bi da se završe tokom ove godine – kaže Božović.

Sugrađani da iznesu ideje

– Pozivam ovom prilokom sve naše sugrađane, koji imaju dobre ideje kako da unaprede život, da dođu do kancelarije MZ „Dunav“ u Ulici Ive Lole Ribara i iznesu ih sekretaru Tanji Rajšp. Nakon toga, će Savet i stručne službe učiniti sve, kako bi se njihove ideje i predlozi sproveli u delo. Sve ovo će sasvim je izvesno, biti urađeno pre svega, za dobrobit svih građana koji žive na području Mesne zajednice „Dunav“ – konstatuje Darko Božović.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here