Uređuju se nazivi novoimenovanih ulica

Opštinska uprava Bačka Palanka pristupila realizaciji projekta Koordinacionog tela Vlade Srbije

503

Opštinska uprava Opštine Bačka Palanka pristupila je realizaciji projekta „Uređenje adresnog registra“ koji realizuje Koordinaciono telo Vlade Srbije, a koji je vezan za utvrđivanje nazive novoimenovanih ulica i drugih delova naseljenih mesta.


Drugim rečima, na ovaj način se uređuje ova oblast, pa više neće biti kućnih brojeva bb. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je opštinama u Srbiji dostavilo zahtev za podnošenje predloga Odluke i smernice, a u tom smislu je doneta opštinska Odluka i oformljena Komisija.

– Skupština opštine Bačka Palanka je donela odluku o načinu utvrđivanja ulica i dodeljivanju naziva ulica i zaselaka koji nemaju naziva radi uređenja adresnog registra, a po zahtevu nadležnog Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Pored te odluke je i oformljena Komisija na čijem sam ja čelu, kaže Zoran Baćina, rukovodilac Odeljenja za privredu i predsednik Komisije za utvrđivanje naziva ulica.

– Dva su člana iz redova struke, istoričari Dragana Petrić i Predrag Vajagić, a iz Opštinske uprave pored mene su tu Dušan Tankosić i Vera Žarković. Ministarstvo je poslalo smernice za izradu predloga ove Odluke, a mi smo u skladu sa tim smernicama već održali jedan sastanak sa sekretarima mesnih zajednica i dali smo im nalog da sazovu Savete mesnih zajednica. Dobili su šematske prikaze gde se nalaze te ulice ili delovi ulica koje nemaju nazive i da daju predlog naziva.

– Preporuka je da, gde god je to moguće, to bude produžetak neke ulice da se ne gomila previše ulica. U opštini Bačka Palanka imamo čak 90 takvih ulica. Recimo, interesantno je da ulica traje do poslednje kuće, ali su u međuvremenu iza te poslednje kuće građeni još neki objekti, da li stambeni ili poslovni. To je problem i zbog toga se radi projekat „Uređenje adresnog registra“. Privredni subjekti i građani nemaju tačne adrese, već se to svodi na bb, ali sada više toga nema.

– Do sada samo dve mesne zajednice nisu dostavile predloge, a sve ostale jesu sa korektnim nazivima. Na sve predloge Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Saveti nacionalnih manjina moraju da daju saglasnost. Procedura je sledeća, sekretari mesnih zajednica dostavljaju predloge naziva Komisiji koja sve to pročešlja i šalje zahtev Ministarstvu. Kada se dobije saglasnost Ministarstva, Skupština opštine Bačka Palanka donosi posebnu odluku o utvrđivanju naziva ulica.

– U smernicama za izradu predloga Odluke o nazivima ulica dobijenim od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu stoji da pre dostavljanja nadležnom organu na saglasnost, jedinica lokalne samouprave upućuje predlog Odluke Republičkom geodetskom zavodu radi provere i usklađivanja tačnosti opisa ulice, brojeva katastarskih parcela i naziva katastarskih opština, provere imenovanja zajedničkih ulica, istovetnih naziva u više naseljenih mesta za one ulice koje prolaze dva ili više naseljenih mesta.

[wonderplugin_slider id=64]

 

– Nakon provere Republičkog geodetskog zavoda i usaglašavanja predloga Odluke, ovaj dokument se dostavlja nadležnom organu, odnosno Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu ili Pokrajinskom sekretarijatu na saglasnost.

– Da bi nadležni organ postupio po zahtevu opštine, predlog Odluke mora da sadrži jasno označene: ranije utvrđene nazive i njihov ukupan broj (osim ako se radi o dopuni Odluke), zatim nove i prvi put utvrđene nazive i njihov ukupan broj, kao i nazive produžetaka ulica pod istim nazivom koji je ranije utvrđen i u koliko naseljenih mesta na teritoriji opštine su predloženi novi nazivi ulica i zaseoka i nazivi produžetak.

– Eventualno, kaže se dalje u smernicama Ministarstva, ukoliko se menjaju nazivi ulica navodi se koji se menjaju i razlog za promenu naziva. Ovaj priojekat se odnosi samo na utvđivanje novih naziva onih ulica i zaseoka (trgova) koji ovim prvi put dobijaju naziv, a ne i za promene postojećih naziva.

U smernicama, između ostalog, stoji i to da se ulice ne označavaju brojevima (Ulica Jorgovana I, Ulica Jorgovana II) jer će način pisanja adrese objekta izazvati različito tumačenje. Pored toga, za nazive ulica mogu da se predlože istorijske ličnosti, ali uz predlog se mora dostaviti i kratka biografija pomenute istorijske ličnosti samo za one lokalnog karaktera (ne i za opšte poznate). Na ovaj način će predlozi Odluka biti uzeti u razmatranje ukoliko su usklađeni sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i kao takvi dobiju saglasnost.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here