Konkurs za mlade bračne parove za kupovinu seoskih kuća

4329

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji Vojvodine, koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu, za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.


Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja. Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 30 miliona dinara, a učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, dok visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od milion dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju:

  • supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
  • vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

[wonderplugin_slider id=136]

 

 

Uslovi konkursa

Učesnici konkursa mogu biti bračni parovi i vanbračni partneri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

  • da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs;
  • da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine;
  • supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom);
  • da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
  • da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
  • da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti;
  • da Učesnici konkursa u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije;
  • da Učesnici konkursa nisu pravosnažno osuđivani na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu www.ravnopravnost.org.rs, a sve dodatne informacije na mejl adresi zavod.ravnopravnost@gmail.com.

Prijave na konkurs se primaju do 15. aprila.

[wonderplugin_slider id=117]

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here