Ubuduće odlazak kod lekara bez gomile papira

1253

Bolničko lečenje pacijenata u Kliničkom centru Vojvodine ubuduće neće pratiti gomila papira i prikupljenih rezultata, jer se u najvećoj pokrajinskoj bolnici uvodi informacioni sistem i sve klinike će biti uvezane.


Osim olakšanja za pacijente koji neće morati da nose obilnu dokumentaciju i gomilu papira, informatizacija sistema će omogućiti i bolju kontrolu potrošnje medicinskog materijala, kao i samog toka lečenja svakog pacijenta.

Počelo je postavljanje optičkog kabla u Kliničkom centru Vojvodine, kojim će biti povezane sve klinike, Poliklinika, laboratorija, radiologija, uprava, kao i sve ostale medicinske i nemedicinske službe. Postavljanje optičkog kabla omogućiće bolji protok podataka i kvalitetniju vezu, a sada pojedini delovi sistema imaju bežični prenos podataka i zavise od interneta. Uz optički kabel bolnica će imati bolji kvalitet signala, bolji protok, sigurniju vezu i neće dolaziti do „pada sistema, kaže pokrajinski sekretar za zdravstvo profesor dr Zoran Gojković i napominje kako će, osim postavljanja optičkog kabla, biti nabavljena i oprema, odnosno novi računari, kao i specijalni softverski paket koji će omogućiti da ceo sistem radi.

Svi medicinski podaci pacijenta će biti na jednom mestu, a Gojković naglašava da će se maksimalno voditi računa o zaštiti prava pacijenata.

Sva dokumentacijaće biti na jednom mestu i pacijente više pratiti gomila papira i dokumentacije, već će kod lekara ići samo sa zdravstvenom knjižicom. Kada prelaze sa jedne na drugu kliniku, ili prilikom dolazaka na kontrole, kompletna dokumentacija će biti na jednom mestu i dostupna lekarima, ali će se podaci čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti prva pacijenata i maksimalno će se voditi računa o tome da pristup dokumentaciji imaju samo oni koji direktno učestvuju u lečenju pacijenata, objašnjava profesor Gojković.

Na ovaj će, kako ističe pokrajinski sekretar, biti poboljšana i komunikacija između lekara na razičitim klinikma KCV, jer će biti unapređen sistem obrade podataka i lekari će moći u potpunosti da se upoznaju sa zdravstvenim stanjem pacijenata koji se leče u celom KCV.

[wonderplugin_slider id=117]

 

Važno je i što će na taj način maksimalno biti poboljšan rad vezan za svakodnevnu potrošnju medicinskog materijala, pošto će po uzoru na najnaprednije bolnice u svetu, pacijenti imati narukvice sa bar-kodom, preko kojih će se očitavati sve što su dobili, lekovi koji su im dati, kao i kakva usluga je sprovedena i ko je ordinirao terapiju. Time će se i sprečiti zloupotreba resursa KCV, kao i nesvrsishodna i nepotrebna potrošnja medicinskog materijala. Ovo će uvesti posebne mogućnosti, ne samo u finansijskom sektoru, nego i u svakodnevnom radu lekara, jer će jednostano i u svakom trenutku moći da se vidi koliko koji lekar ima pacijenata, kako leči bolesnike, koliko je posvećen svakom pacijentu, što je i osnovni cilj, kako bi se maksimalno objektivizirao rad svih zaposlenih, objašnjava dr Gojković.
Sledi umrežavanje i domova zdravlja

Umrežavanje će se raditi i u domovma zdravlja, koji će imati bežični prenos podataka i na taj način će biti povezani sa regionalnim, opštim bolnicama, a one će imati vezu sa sva tri instituta u Sremskoj Kamenici i Kliničkim centrom Vojvodine, napomenuo je dr Gojković.

Informatizacija će unaprediti i rad IZIS-a, ali i onoga što vezuje Muinistarstvo zdravlja i Republički fond zdravstvenog osiguranja, a što se naziva „DRG sistem“, gde se u okviru dijagnostički srodnih grupa vidi koliko novca se uobičajeno troši za neku proceduru ili intervenciju, a gde dolazi do odstupanja i kada neki lekar, na primer, troši dva ili tri puta više novca u lečenju od nekog svog kolege.

[wonderplugin_slider id=64]

 

Ide se ka izbacivanju papira i maksimalnoj digitalizaciji celog procesa rada. Lekari i sestre će moći u tablet-računarima da vide zdravstveni karton pacijenta koji je na bolničkom lečenju, a benefit je što će biti omogućene i onlajn konsultacije s lekarima koji su van bolnice. Već sada je Klinički centar umrežen s opštim bolnicama u Vojvodini kada je reč o lečenju moždanog udara, gde lekari u KCV mogu onlajn da gledaju snimke pacijenata iz drugih bolnica i učestvuju u lečenju. Cilj je da sve zdravstvene ustanove u Vojvodini budu umrežene i informatički povezane, navodi dr Gojković.

Informatizacija u Kliničkom centru Vojvodine košta 117 miliona dinara, a sekretar očekuje da ovaj posao bude završen do početka iduće godine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here