Razrešen direktor škole jer nije prijavio vršnjačko nasilje

4873

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević je na osnovu vanrednog inspecijskog nadzora u OŠ „Miloje Zakić“ u Kuršumliji razrešio direktora Radicu Jović.


Ministarstvo je u saopštenju navelo da direktor škole nije sprovodio mere za bezbednost i zaštitu dece i učenika i nije preduzimao blagovremeno odgovarajuće mere u slučajevima povrede zabrana iz člana 110-113. Zakona.

Vanrednim inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je u prepodnevnoj smeni za vreme velikog odmora učenik prvog razreda gurnut od strane učenika u korito česme koje se nalazi u dvorištu škole i bio mokar. Niko od predstavnika škole nije obavestio nadležnu Školsku upravu u roku od 24 sata o događaju.

[wonderplugin_slider id=10]

 

Nasilje i zlostavljanje direktor ustanove je u obavezi da prijavi nadležnim organima, organizacijama i službama i obavesti Ministarstvo, odnosno nadležnu školsku upravu, u roku od 24 sata.

Ako se sumnja da nasilni događaj može da ima elemente krivičnog dela ili prekršaja, direktor obaveštava roditelje i podnosi krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu.

„Prikrivanje vršnjačkog nasilja od strane zaposlenih u bilo kojoj ustanovi nije dozvoljeno, a odgovorna lica moraju da snose posledice“, istakao je ministar Mladen Šarčević.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here